Helsingin Sanomat julkaisi viikonloppuna lukuja asuntojen hintojen kehityksestä. Helsingissä hinnat ovat reilusti kalliimmat kuin muualla Suomessa, ja ne ovat myös viime vuoden aikana nousseet muuta maata nopeammin. Tämä on huolestuttavaa paikkakunnalla, jossa tarvittaisiin mm. lisää sairaanhoitajia. Kohtuuhintaisten asuntojen puute helposti karkottaa työntekijät ympäristökuntiin tai täysin muualle.

Helsingissä on määritelty vuosittaiseksi rakentamisen tavoitemääräksi 5 500 asuntoa vuodessa. Virkamiehet ovat kuitenkin huolissaan, että tästä tavoitteesta jäädään tulevina vuosina reilusti. Hidas kaavoittaminen on vaikeuttanut rakentamisen tavoitteeseen pääsemistä. Tämän vuoden arvio valmistuvista asunnoista on 4 200, ja vielä ensi vuonna suunnilleen saman verran. Sen jälkeen on odotettavissa, että rakentaminen putoaa alle
4 000 asunnon, ellei kaavoitusta saada nopeutettua.

Rakentamistavoite perustuu ennusteeseen Helsingin väestön kasvusta. Viimeisimmän kaupungin tietokeskuksen väestöennusteen mukaan kasvuksi arvioidaan 40 000 (hitaan kasvun vaihtoehto) – 60 000 (nopean kasvun vaihtoehto) asukasta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi meillä on jo nyt n. 25 000 ihmistä ilmoittautunut kaupungin asuntojonoon. Osa heistä on asunnottomia, osa kiireellisesti asunnon tarpeessa ja osa hakee nykytilanteeseensa sopivampaa asuntoa.

Kaikesta tästä tiedosta huolimatta uusien asuinalueiden kaavoittaminen ja ennen kaikkea niistä päättäminen on ollut hidasta ja vaikeaa. Vastustusta perustellaan usein luonnonsuojelullisilla argumenteilla. Jotkut ovat myös sitä mieltä, ettei Helsingin tarvitsisi enempää kasvaa. Toki luonnon arvot ovat tärkeitä, ja ne on syytä ottaa huomioon alueita kaavoitettaessa. Asuntojen vastapainoksi tarvitaan viheralueita ja puistoja. Uusia alueita on kuitenkin mahdollista rakentaa luontoa mukaillen ja säästäen.

Asumme maan pääkaupungissa, josta ainakin juhlapuheissa halutaan elävä ja vilkas metropoli, koko Suomen vetovoimainen liike-elämän keskus. Sitä emme voi saada jos emme rakenna tänne hakeutuville yrityksille tiloja ja työntekijöille asuntoja. Tai asuntojen hinnat kaupungin alueella nousevat liian kalliiksi jopa keskituloisille.