Kaupunginvaltuusto päätti Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden liikennesuunnitelmasta ja asemakaavasta. Ne luovat edellytykset Kruunuvuorenrannan suunnitellulle rakentamiselle. Kruunuvuorenrannasta, samoin kuin Laajasalosta, Jollaksesta ja Santahaminasta on tällä hetkellä mahdollisuus kulkea vain yhtä, jo nyt ruuhkaista reittiä pitkin, joten jokin hyvä ja toimiva uusi kulkuyhteys on tarpeellinen.

Suunnitellun Kruunuvuoren sillan päässä asuu jo nyt 17 000 asukasta, ja Kruunuvuoren rakentamisen sekä Laajasalon täydennysrakentamisen kautta asukkaita tulee lisää n. 15 000, eli kokonaisasukasmäärä tulee olemaan runsaat 30 000. Eikä sillan käyttäjiksi voi laskea vain Laajasalon ja Kruunuvuoren suunnasta tulevia ihmisiä, sillä liikennettä on varmasti myös toiseen suuntaan. Kruunuvuorenrantaan on tulossa 1000 työpaikkaa, ja alue on kiinnostava ulkoilualue myös keskustassa asuville. Kruunusiltaa ja raitiotieyhteyttä on lisäksi mahdollista hyödyntää turismin edistämiseen saaristomaisemaan.

Keskusteluissa ollut lossi tai lautta kuten sitä nykyään halutaan kutsua, ei ole mielestäni toimiva vaihtoehto sillalle. Kaikissa Suomen pikkukylissäkin on luovuttu hankalista losseista, joten en pidä sitä sopivana yli 30 000 väestölle. Suomen talviolosuhteet asettavat lisäksi ihan omanlaisensa vaatimukset liikennejärjestelyille ja niiden toimintavarmuudelle.

Liikenne koko Kaakkois-Helsingistä ja erityisesti Laajasalosta sekä Kruunuvuorenrannasta on hyvin haavoittuvaista ja hidastakin kun ainoa reitti kiertää Herttoniemenrannan ja Kulosaaren sillan kautta. Lisäksi liikennejärjestelyt Herttoniemenrannan kohdalla, Linnanrakentajantiellä, ovat ihan mahdottomat. Sadan metrin alueella on viidet liikennevalot, mikä tekee monta risteystä sisältävästä tienpätkästä myös vaarallisen. Kruunuvuoren tilanne ilman siltaa on verrattavissa tilanteeseen, jossa ainoa reitti Lauttasaaresta keskustaan kulkisi Kuusisaaren ja Munkkiniemen kautta, eli Lauttasaaren siltoja ei olisi lainkaan.

Kaikkein järkevintä olisi tietysti jo sillan rakentamisvaiheessa varata valmius myös autoliikenteelle vaikka sitä ei heti toteutettaisikaan. Kun siltaa voivat nykysuunnitelman mukaan käyttää raitiovaunujen lisäksi hälytysajoneuvot, olisi hyvä sallia sillan käyttö myös takseille.

Kun tavoitteena on toimiva liikenneratkaisu Kruunuvuoreen ja julkisen liikenteen käytön vahvistaminen, Kruunusilta ja raitiotieliikenne edistävät tätä tavoitetta. Tämän vuoksi kannatin Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksymistä. Hanasaaren voimalapäätös tulee olemaan ratkaiseva Kruunuvuorensillan kaupungin puoleisen pään sijoittelussa, joten siitä kannattaa päättä vasta voimala-päätöksen jälkeen.