Yksi tämän syksyn suurista päätöksistä saatiin läpi kaupunginvaltuustossa. Kruunusillat-hanke äänestettiin suurella enemmistöllä läpi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on jatkossa siltayhteys Hakaniemestä Kruunuvuorenrantaan ja raitiotieyhteys Helsingin keskustasta Laajasalon keskustaan.

Kruunusillat-hanke on suuri investointi, mutta välttämätön Kruunuvuoren ja Laajasalon sekä sen ympäristöalueiden liikenneyhteyksien turvaamiseksi. Kruunuvuoren alueelle tulee n. 12 500 uutta asukasta ja Laajasaloon ja sen lähialueille, mm. Jollakseen, täydennysrakentamisen kautta n. 10 000 uutta asukasta entisten 17 000 asukkaan lisäksi. Yhteensä alueella on siten n. 40 000 asukasta kun rakentaminen on saatu päätökseen.

Nykyisin alueen asukkaat käyttävät yhtä ulosmenoreittiä menivätpä mihin suuntaan tahansa, ja ulospääsy saarelta on vain yhden haavoittuvaisen yhteyden varassa. Matkalla keskustan suuntaan on kolme siltaa ja erittäin ruuhkainen ja vaarallinen kapeikko Herttoniemenrannan kohdalla, Linnanrakentajantiellä. Sikäli uusi liikenneyhteys on tarpeen. Ilman sitä alue joutuisi vaikeuksiin. On myös arvioitu, ettei metro riitä jatkossa itäisen Helsingin kasvavaan liikennemäärään. Ja on muistettava, että siltayhteys palvelee myös toisinpäin – keskustasta ja Kalasatamasta Kruunuvuoren, Laajasalon ja mahdollisesti myös aikanaan Vartiosaaren ulkoilumaastoihin.

Silta on varattu vain raitiovaunuille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Olisin toivonut, että Kruunuvuoren sillalle olisi rakennettu myös autokaistat. Jälkeenpäin niiden rakentaminen on hankalaa ja kallista, ja tarvetta kaistoille voi tulla myöhemmin. Ajoneuvoista siltaa voivat nykysuunnitelman mukaan käyttää vain hälytysajoneuvot. Mielestäni sillan avaaminen edes taksien käyttöön olisi järkevää ainakin niinä tunteina, jolloin raitiovaunut eivät kulje. Taksikin on joukkoliikenneväline. Teinkin asiasta ponnen, jonka läpimeno jäi valtuustossa kiinni muutamasta äänestä:

Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta avata siltojen käyttö yöaikaan takseille.

Toinen asia, joka suunnitelmassa minua hiertää, on toteamus, ettei hankkeen yhteydessä toteuteta autoille liityntäpysäköintiä Laajasaloon. Tässä on jäänyt huomaamatta, että esim. Jollaksessa on alueita, joilta on lähimmälle bussipysäkille 1-2 km:n matka, joten oman yksityisauton käyttö on välttämätöntä. Jos liityntäpysäköintipaikkoja ei ole, autolla on ajettava jatkossakin kaupunkiin asti kun nykyiset liityntäpysäköintipaikat metroradan varrella ovat riittämättömät. Ja muutenkin pyöräilyä kehitettäessä on huomioitava se, etteivät kaikki eivät kykene pyöräilemään. Mm. iäkkäille ja vaikeasti liikkuville ihmisille oman auton käyttö saattaa olla ainoa mahdollisuus päästä ulos kodista. Monet perheet myös kuljettavat lapsia päiväkotiin ja kouluun Laajasalon lähialueilta, ja voisivat jatkaa raitiovaunulla eteenpäin jos oman auton pysäköinti olisi raitiotien varrella mahdollista.  Tein tästäkin asiasta ponnen, joka meni läpi vahvalla enemmistöllä:

Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen uuden raitiotiereitin varrelle Laajasalon alueelle.

Kolmas asia, josta on huolissani, on varikkorakennuksen paikka. Alunperin varikon paikaksi oli esitetty urheilupuisto. Toivon, että tämä suunnitelma hylätään lopullisesti, sillä se pilaisi hienon harrastus- ja merenranta-alueen. Parempia paikkoja löytyy Laajasalontien länsipuolelta, jossa on vielä tilaa esim. Laajasalontien ja Koirasaarentien kulmauksessa.