Kaupunginvaltuusto käsitteli keskustakirjaston hankesuunnitelmaa viime viikolla. Yhteisymmärrys keskustakirjaston rakentamisesta oli syntynyt poliittisten valtuustoryhmien välillä viime syksyn budjettineuvotteluissa. Sikäli hanke oli jo hyväksytty, ja nyt oli kyse vain hankesuunnitelman muodollisesta siunaamisesta.

Kirjastosta on kuvien mukaan tulossa hieno puurakennus. Varmasti kaunistaa Töölölahden aluetta, ja antaa tälle sivystyksen kehdolle hyvät puitteet. Hankkeessa on kuitenkin joitakin yksityiskohtia, jotka herättävät kysymyksiä.

Ensinnäkin, miksi tätä moninaisista tiloista koostuvaa rakennusta kutsutaan keskustakirjastoksi? Miten sauna, elokuvateatteri, leikkipuisto ym. sen kaltaiset elementit liittyvät kirjastoon? Onko tarpeellista, että kirjasto lähtee kilpailemaan  jo olemassa olevien vastaavien palvelujen kanssa julkisella rahalla?

Toiseksi, hankesuunnitelmassa ei ole lainkaan huomioitu sitä, etteivät kirjastot jatkossa tarvitse suuria monumentaalisia rakennuksia ainakaan kirjojen säilyttämiseen. Tulevaisuutta lienevät kirjattomat kirjastot. Esimerkki sellaisesta löytyy jo nyt Ruotsista.

Kolmanneksi, esityslistatekstissä todetaan, että hanke on toteutukseltaan vaativa, ja kustannuksiltaan vaikea arvioida. Hankkeen merkittävimpien riskien kerrotaan liittyvän haastavaan tekniseen toteutukseen ja rakennuskustannusten ylittymiseen. Tämä herättää huolen siitä, että tässä ikään kuin jo lähtötilanteessa hyväksytään kustannusraamin ylitys.

Uuden kirjaston käyttökustannusten pysyvästä kasvusta vain puolet velvoitetaan katettavan kirjastotoimen budjetista. Se ei tunnu oikeudenmukaiselta kun samaan aikaan kaikissa muissa hallintokunnissa sopeutetaan. Lisäksi, jos käyttökustannuksia aiotaan kompensoida kirjastotoimessa, leikkauslistalle joutuvat helposti jotkin lähikirjastot. Pidän niitä kuitenkin tärkeämpinä ja helppokäyttöisempinä kaupunkilaisille kuin keskustakirjastoa. Muita kustannusten kattamistapoja on vaikea keksiä.

Kaikista näistä heränneistä kysymyksistä ja vielä hiukan arvailujen varaan jäävästä toteutussuunnitelmasta johtuen, en ole erityisen iloinen tästä kirjastohankkeesta tässä ajassa. Toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa ja varsinaisiin kirjastotoimintoihin keskittyvänä kokonaisuutena suhtautuisin hankkeeseen myönteisemmin.