1. Vuoden 2013 alussa alkanut valtuustokausi päättyi 31.5.2017. Kaupungin asioista päättävät 1.6. lähtien uusi kaupunginvaltuusto sekä uudet toimialalautakunnat ja niiden alaiset jaostot.

Kaupunginvaltuusto uusiutui vaaleissa voimakkaasti. Uusia valtuutettuja on 43 ja paikkansa uusineita 42. Miehiä on muutama enemmän kuin naisia. Pormestarivaali sekoitti vaalitulosta omassa ryhmässämme siten, että lähes kaikilta aiemmassa valtuustossa istuneilta siirtyi ääniä Vapaavuorelle. Useat äänestäjät halusivat varmistaa Vapaavuoren valinnan pormestariksi äänestämällä häntä suoraan. Samoin ilmeisesti kävi muissakin puolueissa.

Pormestari Vapaavuori on kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja apulaispormestarit ovat edustamiensa toimialalautakuntien puheenjohtajia. He ovat myös kaupunginhallituksen jäseniä, mutta heillä ei ole enää virkamiesvaltaa kuten kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajilla oli.  Pormestarille ja apulaispormestareille valittiin juuri avustajat koska kaupunginsihteerit virkamiehinä eivät voi enää avustaa poliittisia toimijoita.

Kaupungin n. 30 virastoa järjestäytyvät parhaillaan neljän uuden toimialan alle (kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri- ja vapaa-aika, sosiaali- ja terveys). Luottamushenkilöille on varsinaisia lautakuntapaikkoja toimialamallin vuoksi aiempaa vähemmän, mutta lautakuntien alaisissa jaostoissa on myös tärkeitä tehtäviä. Lisäksi luottamustehtäviä on johtokunnissa, hallituksissa, toimikunnissa, neuvottelukunnissa jne.

Itse olen jo tähän mennessä tullut valituksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan, HUS-valtuustoon ja AmiEdu –säätiön hallitukseen. Helsingin Kokoomuksen piirihallitus ehdottaa minua myös Uudenmaanliiton maakuntavaltuuston varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus menee vihreille. Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto ja hallitus nimetään virallisesti maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa syksyllä.

Työläin omista luottamustoimistani on kaupunginvaltuuston lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta, joka kokoontuu kaupunginvaltuuston tavoin joka toinen viikko, ja jossa käsitellään usein isoja hankintoja ja muita kaupunkilaisten arkeen suoraan vaikuttavia asioita. Tarvitaan lämmintä sydäntä mutta toisaalta myös oikeudenmukaista otetta budjetin puitteissa toimittaessa. Etuja ei ole tarkoitus jakaa niille, jotka osaavat eniten vaatia. Kaikkein haavoittuvimmat ryhmät eivät välttämättä pysty itse omia etujaan ajamaan.

Mielenkiinnolla odotan uuden kauden jatkoa syksyllä ja suunniteltujen uudistusten toteutumista. Kiitän kaikesta tuesta vaaleissa ja valtuustopaikkani uudistamisessa!

Pidetään yhteyttä – kuulen mielelläni näkemyksiänne käsiteltävinä olevista asioista sekä uusista kehittämisideoista.

Hyvän kesän toivotuksin

Seija

www.seijamuurinen.net

seija.muurinen@kolumbus.fi

Puh: 050-3316754