Hyvät Ystävät!                                                                                  Helsinki 3.7.2021

Hyvin poikkeuksellinen vaalikevät on nyt takana, ja kaupunginvaltuuston paikat on jaettu ryhmien kesken. Mikäli valtuusto vahvistaa esityksen elokuussa, toimin jatkossa kaupunginvaltuuston lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa sekä Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Valintoja täydennetään vielä myöhemmin. Kiitos kaikille äänestäjilleni tuesta!

Sosiaali- ja terveyssektorilla on tulevalla kaudella runsaasti tehtävää. Koronan jälkeen kertynyt hoito- ja palveluvelka tulee haastamaan palvelujärjestelmää, varsinkin kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on pulaa. Erityishaastetta toimintaan ja päätöksentekoon tuo sote-uudistuksen valmistelu Helsingissä ja Uudellamaalla.

Kaupunginvaltuuston juuri päättyneen kauden kokouksissa käsiteltiin loppukeväästä lukuisa määrä valtuutettujen aloitteita. Osa aloitteista sai julkistakin huomiota. Mm. avoimen puolueen ryhmäaloite kannabiksen valvotusta tuotannosta ja myynnin sallimisesta. Se ei kuitenkaan saanut valtuuston puoltoa. Vastauksessa todettiin, ettei aloitteessa ehdotettua lainsäädäntöaloitetta valtioneuvostolle tehdä.

Toinen otsikoihin noussut aloite tuli vihreiltä, ja siinä vaadittiin kuukautisvälineiden tarjoamista maksutta nuorille ja vähänvaraisille. Kaupungin vastaus oli kielteinen, koska kuukautistarvikkeita on jo tarvittaessa saatavilla mm. kouluista ja terveystoimen toimipisteistä. Hygieniatarvikkeet huomioidaan myös toimeentulotuessa. Valtuuston kokouksessa aloitteen tekijä sai kuitenkin läpi palautusehdotuksensa, jonka mukaan asiasta käynnistetään kokeilu opetustoimessa. Tästä ei opetustoimi ilahtune, sillä heidän perustehtävänsä on huolehtia varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta.

Oma aloitteeni asukkaiden toiveesta saada talviuintipaikka Laajasaloon sai ehdollisen myönteisen vastauksen: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-06-02_Kvsto_10_Pk/72E66361-F2A9-CE46-987E-79EF35700003/Valtuutettu_Seija_Muurisen_aloite_talviuintipaikas.html
Jäämme siten odottamaan Kruunuvuorenrannan uimarannan toteutumista.

Aiemmasta vakiintuneesta budjettikäytännöstä poiketen, valtuusto päätti toiseksi viimeisessä kokouksessaan myöntää budjetin ylitysoikeuksia toimialoille. Myönnettyjä ylitysoikeuksia on kuitenkin mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuneisiin suoriin ja välillisiin kustannuksiin ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Merkittävä päätös oli myös kaupunginvaltuusto hyväksymä Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Rakennus sijoittuu Kampin metroaseman läntisen lippuhallirakennuksen paikalle. Toteutuminen on suunniteltu siten, että toiminta tiloissa voi käynnistyä kesällä 2027. Terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa monipuolisesti sekä sosiaali- että terveyspalveluja ja tukipalveluja kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Terveys- ja hyvinvointikeskuksesta hyötyvät erityisesti monia eri palveluja tarvitsevat asiakkaat.

Kevään viimeisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2020. Pidin puheen arviointikertomuksesta. https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/kaupunginvaltuusto-kasitteli-vuoden-2020-arviointikertomusta-23-6-2021/

Valtuustotyö jatkuu jo 2.8. alkaen uuden valtuustoryhmän voimin.

Oikein hyvää kesää ja rentoutumista kaikille!
Terv. Seija