Kaupunginvaltuustossa tekemieni aloitteiden vaikutusten tarkastelua (11.1.2021)