Kyselytunnilla käsiteltiin Kontulan terveysaseman toimivuutta. Siellä on ajoittain ollut ongelmia saada vastaanottoaikoja, ja tämä tietysti kiukuttaa apua tarvitsevia ihmisiä. Terveyskeskuksen vastauksen mukaan lääkäreitä ei ole saatu rekrytoitua yrityksistä huolimatta.

Terveyskeskukset ovat juuri nyt vahvan kehityksen kohteena. Uusi terveydenhuoltolaki on tulollaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Siihen liittyy perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon läheneminen. Vapaata hakeutumista terveysasemille suunnitellaan myös, mikä on nykyaikaa. Jatkossa ihminen voisi valita mille terveysasemalle hakeutuu, ja terveysasemilla pitäisi saada yhdellä käynnillä usein myös tarvittava erikoissairaanhoidon konsultaatio. Tällainen toiminta vaatii todennäköisesti nykyistä isompia mutta entistä toimivampia laajan palvelun terveysasemia. Nämä olisivatkin sekä palvelujen saannin että työvoiman houkuttelevuuden kannalta – näin uskon – parempia. Sosiaali- ja terveysministeriössä meneillään oleva Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma tuo varmasti uusia kehittämishaasteita terveyspalvelujen kuntoon saattamiseksi. Itselläni on ilo olla mukana tuon ohjelman toteutuksessa.

Nyt Helsingin terveysasemilla on ongelmana tilapäinen lääkärityövoima. Tästä johtuen potilaan asioita saattaa joka vastaanottokerralla hoitaa eri lääkäri. Tämä ei ole hoidon jatkuvuuden kannalta hyvä. Hallittu, yhden terveysaseman kilpailutus puolustaisi paikkaansa tässä tilanteessa. Ulkoistaminen ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, mutta tutkivalla otteella ja hyvällä seurannalla sellaista voisi kokeilla, varsinkin jos tällä toimenpiteellä voitaisiin varmistaa terveysasemille pysyvä henkilöstö. Erityisesti pitäisi avoimesti tutkia, millaisia terveyshyötyjä milläkin järjestelmällä syntyy.

Valtuustossa loppuillasta käsitelty ympäristöohjelma kirvoitti monia ponsia, ja ihan kummallisesti taas puhuttiin piiiitkääään asuntojen keskikoosta, josta juuri keväällä tehtiin päätös. Ihan käsittämätöntä oli jauhaa asiaa taas. Kauan piti odottaa, että päästiin jo etukäteen pitkäksi arvioituun aloitekeskusteluun, joka kuitenkin jäi puolen yön paikkeilla kesken. Oli pakko päästää valtuutetut nukkumaan.

Seija