Raportissa mainitaan toimintaympäristön muutoksissa väestömuutokset siten, että suhteellisesti voimakkaimmin kasvoi 70–79 -vuotiaiden ikäluokka. Tämä ei kuitenkaan näy ohjelmassa tai seurantamittareissa mitenkään. Ohjelmassa on mainittu opiskelija- ja nuorisoasunnot, mikä on hyvä, mutta iäkkäillä on myös omia erityistarpeitaan.

Koska ikääntyneiden osuus Helsingin väestössä kasvaa edelleen, on se hyvä huomioida myös asuntojen rakentamisessa. Meillä on nyt iäkkäille kotona asumisen vaihtoehtona tarjolla palveluasumiseen siirtyminen. Kaupungin tarjoama palveluasuminen on kuitenkin ympärivuorokautista hoitoa. Se on tarkoitettu lähinnä muistisairaille, jotka eivät enää voi asua turvallisesti kodeissaan, joten se ei sovellu kaikille. Tarvetta on myös kevyemmin tuetulle asumiselle.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on ollut tavoitteena varata ikääntyneille tavallisia asuntoja monipuolisten palvelukeskusten läheisyyteen tai asuntoja jo olemassa olevista kaupungin vuokrataloista, jotka sijaitsevat monipuolisten palvelukeskusten lähellä. Näin ikääntyneillä olisi helppo pääsy monipuolisten palvelukeskusten avopalvelujen piiriin, ja jatkossa he voisivat saada kotihoitoa palvelukeskuksesta käsin. Juuri kuitenkin kuulimme virkamiehiltä, että tämä tavoite on edistynyt hitaasti.

Sosiaali- ja terveysvirasto ei tätä tavoitetta voikaan yksin edistää, joten tarvitaan yhteistyötä hallintokuntien välillä. Ikääntyneiden hyvän asumisen toteutumisen tueksi on laadittu valtakunnallinen ikääntymisen asumisen ohjelma, jota voi hyödyntää Helsingissäkin.

Teinkin tähän asiaan liittyvän ponnen, joka meni suurella enemmistöllä läpi kaupunginvaltuustossa:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kääntyneiden asumiseen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi.
Toinen asia, johon halusin kiinnittää huomiota asumisen ja maankäytön ohjelmassa, oli 60-70 –luvuilla rakennettujen harvaan rakennettujen kerrostaloalueiden talojen korottaminen. Korottamalla saataisiin alueille lisää asuntoja, ja talojen korotusten myötä myös hissien rakentaminen tulisi kannattavaksi. Silloin ihmisten ei tarvitsisi muuttaa hissittömyyden vuoksi vaikka toimintakyky laskisikin jossain vaiheessa. Talojen korotuksille on olemassa erilaisia malleja, joita voi hyödyntää. Asiasta on kaupunginvaltuustossa puhuttu aiemminkin, mutta tällainen lisärakentaminen on harvinaista edelleen.