Vuoden 2013 alussa alkanut valtuustokausi päättyy 31.5.2017. Viimeiset kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokoukset on pidetty viime viikkoina. Kaupungin asioista päättävät 1.6. lähtien uusi kaupunginvaltuusto sekä uudet toimialalautakunnat ja niiden alaiset jaostot.

Kaupunginvaltuusto uusiutui vaaleissa voimakkaasti. Uusia valtuutettuja on 43 ja paikkansa uusineita 42. Miehiä on hiukan enemmän kuin naisia. Pormestarivaali sekoitti vaalitulosta. Useat olivat halunneet varmistaa Vapaavuoren valinnan pormestariksi äänestämällä häntä suoraan, vaikka ääni kenelle tahansa Kokoomuksen ehdokkaalle olisi tukenut Vapaavuoren pormestariutta. Samoin ilmeisesti kävi muissakin puolueissa. Äänet kasautuivat pormestariehdokkaille.

Koska kaupungin n. 30 virastoa järjestäytyvät uuden valtuustokauden alkaessa neljän uuden toimialan alle (kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri- ja vapaa-aika, sosiaali- ja terveys), lautakuntapaikkoja on entistä vähemmän luottamushenkilöille. Toimialalautakuntien alaisissa jaostoissa on kuitenkin aiempia lautakuntapaikkoja vastaavia paikkoja. Lisäksi on mahdollista päästä johtokuntiin, hallituksiin, toimikuntiin, neuvottelukuntiin jne., joten kaikille kaupunginvaltuustoon valituille ja varajäsenille järjestynee jokin paikka.

Toimialamallin käynnistyminen työllistää virkamiehiä lähikuukausina ja ehkä lähivuosinakin paljon. Virastorakenteita on uudistettava ja samalla tehtävä henkilöstöjärjestelyjä. Myös pormestarimalli vaatii nyt tehtäviin valituilta uuden toimintatavan luomista. Pormestari on kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaispormestarit ovat edustamiensa toimialalautakuntien puheenjohtajia. He ovat myös kaupunginhallituksen jäseniä, mutta heillä ei ole enää virkamiesvaltaa kuten kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajilla oli.  He eivät ole virkamiesten esimiehiä, eivätkä johda toimialansa asioiden valmistelua.

Sosiaali- ja terveystoimessa ”toimialamalliin siirtyminen” vietiin läpi jo 2013 alkaneen valtuustokauden alussa kun sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistyivät. Nyt viraston nimi vain muuttuu toimialaksi, ja virastopäällikkö toimialajohtajaksi. Sikäli sosiaali- ja terveystoimiala välttyy nyt tältä toimintojen ja henkilöstön uudelleenjärjestelyltä pääosin.

Sen sijaan sosiaali- ja terveystoimen valmistautuminen sote-uudistukseen tuo paljon lisätyötä varsinkin johtaville virkamiehille. Keskustelua onkin ollut siitä, onko oikein, että kuntien virkamiehet oman työnsä ohella valmistelevat maakunnan toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen maakunnan alaisuuteen osaksi suurta kokonaisuutta on iso muutos henkilökunnalle. Tämä vaikuttaa myös kaupungin toimintaan siten, että vuoden 2019 alusta lähtien kaupungin vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä lakkaa. Kaupungin tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka on aiemminkin ollut kaikkien toimialojen yhteinen tehtävä, niin sote-uudistuksen jälkeenkin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vetovastuu on kuitenkin ollut sosiaali- ja terveysvirastolla, joten kaupungin on nyt luotava uusi rakenne ja johtamismalli tätä tehtävää varten.

Mielenkiinnolla odotan uuden kauden alkamista ja uudistusten toteutumista. Kaupunginvaltuusto hyväksyy luottamusmiespaikat ensimmäisessä kokouksessaan 7.6. Sen jälkeen käynnistyy työ myös lautakunnissa ym. toimielimissä.