Valtuuston 15.4.2009 kokous keskittyi pelkästään kaupungin strategiaohjelman käsittelyyn. Strategiaohjelma tässä muodossa on ensimmäinen laatuaan. Kaupunginjohtaja Pajunen kävi aluksi läpi strategiaohjelman laatimisen prosessia valtuuston helmikuun seminaarista tähän päivään.  Seminaarissa ja seminaarin jälkeen strategialuonnos “sai lihaa luiden päälle”, eli puolueet ja valtuutetut nostivat esille erityisen tärkeiksi kokemiaan asioita ja ehdottivat muutoksia ja lisäyksiä strategiaan. Tässä valtuuston kokouksessa esitetty versio olikin aikaisempaa kehittyneempi, ja mielestäni siinä oli hyviä ja edistyksellisiä linjauksia. Esim. palvelustrategia-osa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osio olivat oikeansuuntaisia sisällöltään. Ryhmäpuheenvuoroissa puolueiden edustajat painottivat omia kantojaan, mm. siitä, pitäisikö veroja korottaa tai yksi terveysasema kilpailuttaa. Näissä kysymyksissä vasemmistolla ja oikeistolla on eriävät näkemykset, joten vääntöä saattaa vielä tulla kun asiat tulevat tarkempaan käsittelyyn.

Kaupungin strategian esittelyn ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen oli sana vapaa, jolloin puheenvuoroja varattiin nopeasti n. 50. Ilta oli pitkä (istuimme klo 24 sakka), ja monenmoista mielipidettä ja ponsiehdotusta esitettiin. Itse käytin puheenvuoron vanhustenhoidosta – tietenkin. Kannatin ikäihmisten palveluista tehtyä linjausta kotihoidon ja palveluasumisen lisäämisestä sekä laitoshoidon vähentämisestä, joskin otin esille tekstissä olleen epäselvyyden, joka koski laitoshoidon vähentämistä. Toivoin että hallitus toimenpanovaiheessa tarkentaa sen. Lisäksi puhuin väestön ikääntymiseen varautumisesta ja tarpeesta saada Helsinkiin ikääntymispoliittinen strategia tai systemaattinen toimintamalli hallintokuntien yhteistyöstä. Esitin toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimen johdolla selvitetään mahdollisuuksia ikääntymispoliittisen strategian laatimiseksi laajassa yhteistyössä (mm. liikunta-, sivistys-, kaupunkisuunnittelu-, rakennustoimi, kolmas sektori, ikäihmisten edustajat) tai systemaattisen yhteistyömallin luomiseksi hallintokuntien välille ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Seuraavassa valtuuston kokouksessa äänestetään esitetyistä toivomusponsista. Kaupunginhallitus tosin käy jo etukäteen keskustelua ponsista ja sopii keskenään pohjaehdotukset. Toivokaamme että esittämäni ikääntymispoliittinen strategia pääsee esille ja tulee hyväksytyksi. Tässä tällä kertaa tärkeimmät asiat. Mukavaa viikonloppua!

Seija