Vuosi alkaa olla lopuillaan, ja valmistaudumme kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa pieneen joulutaukoon.

Syksy on ollut melko raskas suurine ja paljon median huomiota herättäneine päätöksineen. Heti syksyn käynnistyttyä ryhdyttiin laatimaan valtuustostrategiaa, mikä vaati ponnistuksia kaikkien valtuustoryhmien saamiseksi yhteisen esityksen taakse.

Heti strategiatyön jälkeen laadittiin vuoden 2018 talousarvio. Tiukkoja neuvotteluja käytiin varsinkin ”lisämiljoonista” sovittaessa. Suurimmat lisäykset kohdistettiin koulutukseen. Loppuvaiheen neuvotteluissa myös sosiaali- ja terveyspalveluihin lisättiin runsaat 20 miljoonaa euroa mm. siksi, että Helsingin väestö kasvaa tulevina vuosina pienen kunnan väestön verran. Lisäksi väestön ikääntyminen ja maahanmuutto lisäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Kunnallisveroprosenttia voitiin laskea hyvästä verokertymästä johtuen. Myös koiraveron periminen päätettiin monen vuoden kiistelyn jälkeen lopettaa.

Muutama päivä sitten kaupunkiympäristölautakunta käsitteli suurmoskeijan rakentamista Sörnäisiin. Päätös esityksen hylkäämisestä oli mielestäni oikea. Sörnäisten suuri tontti hyvine liikenneyhteyksineen pitäisi varata asuinkorttelille. Kirjoitin jo keväällä suurmoskeijasta:
https://www.seijamuurinen.net/miksi-en-kannata-suurmoskeijan-rakentamista-sornaisiin-31-3-2017/

Mediaherkkä asia, ns. paperittomien palvelujen lisääminen, päätettiin lautakuntavaiheiden jälkeen lopulta kaupunginvaltuustossa. Helsingin muuta maata laajempi sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluvalikoima kasvaa entisestään ja sisältää jatkossa mm. pidempiaikaista majoitusta, maksutonta oikeudellista neuvontaa, käyttövaroja sekä tietoa oikeuksista eri kielillä. Ns. paperittomien ryhmään kuuluu mm. eu-kansalaisia ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Asiassa on monia näkökulmia, ja aiemmassa blogikirjoituksessani on yksi: https://www.seijamuurinen.net/ns-paperittomien-palvelut-25-8-2017/

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen kaikille 15-25 -vuotiaille meni laajana esityksenä läpi kaupunginvaltuustossa. Tässäkin asiassa on eri näkökulmia, mistä syystä osa päättäjistä olisi tarjonnut rajoitetumman maksuttoman palvelun nykyisen käytännön mukaan. Huolta aiheutti mm. sukupuolitautien ehkäisyn jääminen taustalle sekä päätöksestä mahdollisesti miellettävä ”normi” kaikkien 15 täyttäneiden seksuaalisesta aktiivisuudesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätettiin uudistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteita, ja hoitopalkkioita nostettiin. Omaishoito on raskas tehtävä, ja siksi sitä on syytä tukea. Haasteena näen rahallisen tuen mahdollisimman oikeudenmukaisen jakamisen. Usein kaikkien hiljaisimmat jäävät huomiotta kun taas vahvimmat ja äänekkäimmät osaavat huolehtia eduistaan.

Lausunnon antaminen sote-uudistukseen kuuluvasta valinnanvapauslaista on ollut paljon perehtymistä vaatinut asia. Sitä olen ollut käsittelemässä Helsingin näkökulmasta sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa sekä Uudenmaan maakunnan näkökulmasta maakuntavaltuustossa.

Tällä hetkellä maakunta-sote –uudistuksen jatko on vielä epävarma. Keskustelu on ollut kiivasta ja usein poliittisesti värittynyttä. Erityisesti valinnanvapauslaki on herättänyt huolta. Uskoisin, että parhaillaan meneillään olevan lausuntokierroksen jälkeen esitykseen on tulossa korjauksia esim. erikoistason palveluihin suunniteltujen palvelusetelien käyttöön. Sote-uudistus olisi tärkeää saada maaliin, sillä mallia sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämisestä ”leveämmille hartioille” on eri hallituskokoonpanojen voimin työstetty jo n. kymmenen vuotta. Meillä on edelleen huolena mm. talouden kestävyys pitkällä aikavälillä ja väestörakenteen kehitys. Esim. Uudellamaalla 85 vuotta täyttäneiden määrä lähes kolminkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Jättäkäämme kuitenkin yhteiskunnalliset kysymykset taka-alalle ja ryhtykäämme valmistautumaan jouluun ja sen sanomaan.

Rauhaisaa joulun aikaa kaikille ja hyvää pian alkavaa vuotta 2018!

t. Seija