Uusi terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluissa. Asiakas voi valita nykyistä vapaammin hoitopaikkansa ja mahdollisuuksien mukaan myös hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen. Hoitopaikan valinnanvapaus laajenee vaiheittain.

Ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.5. lähtien, jolloin asiakas voi valita hoidostaan vastaavan terveysaseman oman kunnan sisällä. Myös erikoissairaanhoidon yksikön voi valita laajemmalta alueelta yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Helsingin terveyslautakunnassa valinnanvapaus-kysymystä käsiteltiin 8.2. pidetyssä kokouksessa. Lautakunnalle esiteltiin listautumismalli-pilotin väliraportti. Terveysaseman sisäistä listautumismallia eli hoitaja-lääkäri –työparin valinnanmahdollisuutta pilotoitiin kolmella terveysasemalla viime vuodesta lähtien. Valinnanmahdollisuus koettiin myönteisenä, ja toimintaa sujuvoittavana. Listautumismalliin liittyvällä lääkäreiden paikallisella virkaehtosopimuksella sovittiin uudesta työaikamallista. Kokemukset siitäkin olivat hyvät, sillä palkkakustannukset (oma työ ja vuokratyö) laskivat kokonaisuudessaan 2 %, ja suoritteiden määrä lääkäriä kohden kasvoi käyntien osalta n. 15 % ja hoitopuheluiden osalta n. 18 %. Näiden kokemusten perusteella terveysaseman sisäistä listautumismallia päätettiin laajentaa Helsingissä koskemaan myös terveysaseman valintaa itäisen Helsingin alueella jo ennen terveydenhuoltolain voimaan tuloa.    

Terveyskeskuksen tiedotteen mukaan:

Itä-Helsingin asukkaat voivat valita 1.3. alkaen valita, minkä idän terveysaseman sairaanhoidon vastaanottopalveluja he haluavat käyttää. Tarjolla ovat Herttoniemen, Itäkeskuksen, Kivikon, Kontulan, Laajasalon ja Vuosaaren terveysasemat.  Lisäksi voi esittää toiveen hoitavasta lääkäri-hoitajatyöparista.

Mikäli Itä-Helsingin asukas haluaa jatkaa nykyisellä terveysasemalla, niin hänen ei tarvitse tässä vaiheessa tehdä mitään. Jos hän haluaa vaihtaa nykyisellä terveysasemalla lääkäri-hoitajatyöparia, hän voi esittää siitä toiveen, kun seuraavan kerran ottaa yhteyttä terveysasemalle.

Mikäli Itä-Helsingin asukas haluaa vaihtaa terveysasemaa, hänen tulee ottaa yhteyttä valitsemalleen uudelle terveysasemalle ja ilmoittaa halustaan vaihtaa terveysasemaa.

Valinnanvapaus laajenee terveydenhuoltolain voimaan tulon myötä toukokuussa koskemaan koko kaupungin aluetta. Silloin omaksi terveysasemaksi voi valita minkä tahansa Helsingin 26 terveysasemasta. Valinnanvapaus laajenee tällöin koskemaan myös neuvoloita. Valinta tehdään 1.5. alkaen vähintään vuodeksi kerrallaan.