Helsingin kaupunki hyväksyi uuden toimitilastrategian kesäkuussa. Siinä ”ohjataan kaikkia kaupungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakaslähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön”.

Lisäksi strategiassa todetaan mm:

  • Tavoitteena on myös varmistaa arvorakennusten pysyminen käytössä. Kaupunki luopuu sellaisista tiloistaan, joita se ei tarvitse omaan toimintaansa tai joiden omistamiseen ei liity jotakin muuta strategista perustetta.”
  • ”Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”

Arvokiinteistö määritellään strategiassa rakennukseksi, joka ”rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta arvioituna joko on, tai jonka arvioidaan tällä perusteella tarvitsevan rakennuksesta luopumisen yhteydessä asemakaavaan tai lakiin perustuvan suojelumääräyksen.”

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-06-22_Khs_24_Pk/82CD4BF1-0DC2-C2C8-9551-72E0FC900000/Liite.pdf

Ennen uuden strategian hyväksymistä olin tehnyt aloitteen, jonka tarkoituksena oli nostaa esille erityisen arvokkaiden kulttuurihistoriallisten kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen yksilöllistä arviointia.

Otin esimerkiksi Aino Ackten huvilan, joka on seissyt jo 10 vuotta tyhjillään ja käyttökiellossa homeongelman vuoksi. Kaupunki pitää kuitenkin tilan lämpimänä ja vartioituna. Mielestäni kiinteistön käyttöön saattamisessa olisi syytä olla aktiivisempi. Joko myydään jollekin kunnostamiseen kykenevälle taholle tai korjataan kaupungin toimesta. Kummassakin vaihtoehdossa on kuitenkin syytä huomioida, että huvila on kaupunkilaisille rakas hienossa Tullisaaren maisemassa. Sikäli omistajasta riippumatta toiminta huvilassa olisi tavalla tai toisella mahdollistettava myös esim. asukasyhdistyksille tai järjestöille – entiseen tapaan. Kymmenen vuotta sitten Ackten huvila toimi konsertti- ja kulttuuritapahtumien paikkana. Itsekin olen siellä istunut varsinkin kauniina kesäsiltoina.

Aiempaan aloitteeseeni Aino Ackten huvilan korjaamisesta olin saanut muutama vuosi sitten vastauksen: ”Ackten huvila sisältyy niihin kiinteistöihin, joista luovutaan myymällä ne siinä kunnossa kuin ne ovat.” Mitään ei kuitenkaan ole tapahtunut. Siksi tein asiasta tämän uuden aloitteen eri näkökulmasta ja kaakkoisen suurpiirin osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittanut esitys huomioiden:
https://www.hel.fi/static/public/apk/muurisei/7888366B-AF43-4A98-952F-C59747FC33A3/Liite.pdf

HS huomioi aloitteen kaksi kertaa:
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006605663.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006610829.html

Kaupunkiympäristölautakunta antoi 20.8. aloitteesta lausunnon kaupunginhallitukselle, joten asian käsittely jatkuu seuraavaksi kaupunginhallituksessa. Olin tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon loppuosasta löytyviin kohtiin: ”Päämääränä tulee olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen jälkipolville.” ja ” Rakennuksen tulevan elinkaaren kannalta on olennaisen tärkeää, että kaupunki luopumisen valmistelussa harkitsee perusteellisesti rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan.”


https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Paatos/2020/Kymp_2020-08-18_Kylk_22_Pk/99A355C5-19EA-CDF1-97A5-742E4D200003/Kaupunkiymparistolautakunnan_lausunto_kaupunginhal.html

Jään mielenkiinnolla odottamaan jatkoa  – löytyykö mm. Aino Ackten huvilalle lopultakin omistaja tai korjausrahaa, jotta se voidaan taas saattaa kuntoon ja kaupunkilaisten käyttöön.