Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksesta, 18.3.201