Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto on valmistellut kesän ja syksyn ajan Sosiaali- ja terveysviraston uudelleen organisointia. Eniten keskustelua on koko organisaation suunnittelun ajan aiheuttanut Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto sen nimeä, rakennetta ja johtamista myöten. Osastopäällikkö saatiin kovan kohun jälkeen valittua, mutta jälkipuinti jatkunee vielä pitkään. Osaston nimeksi jäi valitettavasti niin mahdoton litania vanhahtavia termejä, ettei sitä vieläkään tahdo muistaa. On ilmeistä, että osastoa tullaankin jatkossa kutsumaan osasto kolmoseksi, kuten jo nyt usein tehdään.

Viime kokouksessa jaosto päätti uuden organisaation toimistotason rakenteesta. Suurimmalta osalta jaosto kannatti apulaiskaupunginjohtajan ja muutostiimin esittämää mallia. Itse tein kuitenkin Kokoomusryhmän tukemana vastaesityksen Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston kahden toimiston, Monipuoliset vanhustenkeskukset ja Hoiva-asuminen, yhdistämisestä. Tämä olisi antanut tarvittavan pohjan ikäihmisten palvelujen edelleen kehittämiseksi. Pohjaesityksessä pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito on jaettu kolmeen toimistoon, mikä tulee monimutkaistamaan palveluketjun toimivuutta ikäihmisten palveluissa nykyistä pahemmin.

Jaostossa tehtiin kaksi muutakin, keskenään erilaista ja pidemmälle vietyä vastaesitystä ikäihmisten palvelujen järjestämisestä. Päätöksenteon kannalta oli erityisen hankalaa se, että toinen näistä esityksistä tuotiin vasta pöydälle. Täten esityksen vaikutuksia ei ollut mahdollista pohtia etukäteen. Lisäksi hoitoyksiköiden henkilöstöltä tuli keskenään erilaisia organisointiehdotuksia juuri ennen jaoston kokousta. Tämä organisaatiomallien kirjo hämmensi jo muutenkin sekavaa tilannetta.

Äänestyksissä kävikin hassusti. Kaikki muut ryhmät kannattivat ikäihmisten palvelujen kehittämistä edelleen, paitsi demarit, jotka halusivat pitäytyä nykyistäkin vanhanaikaisemmassa mallissa kannattaessaan pohjaesitystä. Koska kolme vastaesitystä olivat keskenään erilaisia, lopullinen äänestystulos kallistui pohjaesityksen kannattamiseen. Tämä siitä huolimatta, että enemmistö arvioi pohjaesityksen palveluketjua hankaloittavaksi. Onneksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti ottaa asian vielä uudelleen käsittelyyn kaupunginhallituksessa. Kun näin käy, on tärkeää kuulla todellisia käytännön asiantuntijoita. Organisaation tarkempi jatkomallintaminen kuuluukin mielestäni kyseisen osaston ja toimistojen johtajille. En myöskään usko, että jaoston asiantuntemus yksin riittää kovin yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Tällaisia tärkeitä päätöksiä ei voi tehdä tunteella vaan tietoon ja kokemukseen perustuen.