Helsingin budjetin valmistelijat ja ryhmien budjettineuvottelijat ansaitsevat kiitoksen hyvästä lopputuloksesta haastavassa tehtävässään. Epävarmuutta budjetointiin ovat tuoneet valtakunnalliset meneillään olevat, tulovirtaan vaikuttavat hankkeet, joiden vaikutuksiin Helsinkikin joutuu varautumaa. Esimerkkeinä voisi mainita valtionosuusuudistuksen ja mm. Helsingin Energiaa koskevan yhtiöittämisvelvoitteen. Myös kuntarakenneuudistus ja sote-rakenneuudistus ovat vielä kesken, eikä lopputuloksesta ole varmuutta.

Kaupungin strategian mukaisesti kaikilla hallintokunnilla on velvollisuus parantaa tuottavuutta. Keinoina ei pitäisi ensisijaisesti nähdä leikkauksia vaan toimintojen uudistamista ja päivittämistä vastaamaan tämän päivän tarpeita ja haasteita. Kun luodaan uutta, on usein luovuttava jostain vanhasta. Vanhan päälle rakentaminen ja lisääminen eivät johda pitkällä aikavälillä toivottaviin tuloksiin, eikä sellaiseen ole budjetin sovitussa raamissa mahdollisuuttakaan. Niukkoina aikoina tarvitaan rohkeaa uudistusmieltä.

Suuri uudistus sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistyminen on lähtenyt hyvin käyntiin. Uudet rakenteet ja toimintamallit ovat jo nyt parantaneet kaupunkilaisten palveluja. Esim. ikäihmisten palveluihin luotu uusi palvelualue-malli vahvistaa monipuolista lähipalvelutarjontaa ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Toisaalta meillä on edelleen ongelmia paikoitelleen perusterveydenhuollon palveluihin pääsyssä. Siksi uudistamista ja kehittämistä on jatkettava uudessa yhdistetyssä virastossa. Onhan esim. terveyskeskuskonsepti alun perin suunniteltu 70-luvun tarpeisiin.

Erityisen mielenkiintoinen avaus budjettikirjassa oli perhekeskuspilotin käynnistäminen vuoden 2014 aikana. Siinä on tarkoitus yhdistää lasten sosiaali- ja terveyspalveluja kuten lastensuojelu ja neuvolat. Toivottavasti toteutuksessa huomioidaan myös varhaiskasvatus ja päivähoito, joissa on parhain mahdollisuus arvioida pitkäjänteisesti lasten hyvinvointia. Samalla kun perhekeskuspilottia käynnistetään, ohjataan lisärahoitusta neuvolatoimintaan ja ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön. Kohteet on viisaasti valittu, sillä panostaminen lasten ja perheiden ennakoiviin palveluihin sekä monitoimijaiseen yhteistyöhön hyvän kasvuympäristön luomiseksi kannattaa.

Kannatan budjetin hyväksymistä seuraavassa valtuuston kokouksessa.