Sosiaali- ja terveysministeriön ja ammattiliittojen (Sairaanhoitajaliitto, Lääkäriliitto) yhteistyönä syntyi vuonna 2011 uusi Asiakasvastaava-toimintamalli perusterveydenhuoltoon (Muurinen ja Mäntyranta 2011).  Mallissa on uutta se, että monisairaita, paljon sekä sosiaali- että terveyspalveluja tarvitsevia asiakkaita, ns. avainasiakkaita, kutsutaan aktiivisesti terveyskeskukseen Asiakasvastaavan vastaanotolle. Vastuu avainasiakkaiden hoidon toteutuksesta ja koordinoinnista hoitosuunnitelman mukaisesti voidaan sopia hoitotyötaustaiselle Asiakasvastaavalle kun hoidon linjauksista on päätetty yhdessä asiakkaan ja lääkärin kanssa. Mallin luomisen jälkeen laadittiin STM:n, ammattiliittojen ja ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä Asiakasvastaavan osaamisvaatimukset täydennyskoulutusta varten (Luukkainen ym. 2011). Koulutusta tarjottiin ministeriön määrittelyn mukaan sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöillä, joilla on jo pitkä työkokemus perusterveydenhuollossa. Asiakasvastaava koulutus käynnistyi Metropoliassa syksyllä 2013, ja keväällä 2014 valmistui 16 Asiakasvastaavaa Uudenmaan alueen eri kuntiin. Helsinkiin saimme 4 uuden mallin mukaan työskentelevää työntekijää. On tunnettu tosiasia, että n. 20% asiakkaista käyttää n. 80% terveyskeskuksen palveluista. Sikäli paljon palveluja tarvitsevien/käyttävien asiakkaiden hyvä hoito ja kokonaishoidon koordinointi on todettu kustannusvaikuttavaksi. Aikaisempien tutkimusten mukaan asiakasvastaavatyyppinen toiminta on vähentänyt yleensäkin runsasta palveluiden käyttöä sekä kalliiden erikoissairaanhoidon ja päivystyspalveluiden käyttöä. Erityisesti malli tuo tietenkin parannusta monisairaiden asiakkaiden hyvinvointiin hoidon laadun ja kokonaishoidon hallinnan kautta. Toivottavasti asiakasvastaava-toiminta lähtee myös käytännössä toimimaan ja laajentumaan. Uusi Asiakasvastaava-kurssi käynnistyy Metropoliassa tänä syksynä: http://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/asiakasvastaava-syksy-2014/

Tarkempaa tietoa nykytilanteesta löytyy Tesso-lehden artikkelista: http://www.tesso.fi/artikkeli/asiakasvastaava-huolehtii-kokonaisuudesta