Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn edistäminen, 20.9.2017