Käsittelimme sosiaali- ja terveyslautakunnassa aloitetta maksuttomasta raskauden ehkäisystä alle 25-vuotiaille. Asia on herättänyt runsasta keskustelua lautakunnassa ja kaupunkilaisten keskuudessa. Mediakin on ollut siitä kiinnostunut.

Onnistuneella ehkäisyllä estetään ei-toivotut raskaudet, ja siksi asia on tärkeä. Olen aikoinaan tavannut työssäni raskaudenkeskeytystä hakevia, ja olen nähnyt kuinka surullinen asia keskeytys on monessa mielessä. Helsingissä keskeytysten suhteellinen osuus on nyt sama kuin naapurikunnissa sekä muulla maassa.

Helsingissä on jo tähän saakka ollut hyvä käytäntö myöntää kaikille naisille maksutta ensimmäinen pitkävaikutteinen ehkäisyväline (kierukka, ehkäisykapseli) tai ehkäisypillerit 3 kk:n ajaksi. Myös jälkiehkäisy on maksutonta. Sosiaali- ja terveystoimialan vastauksessa lautakunnalle esitettiin saman käytännön jatkamista.

Kokouksessa tehtiin kuitenkin joukko vastaesityksiä, joiden mukaan haluttiin aiemman käytännön lisäksi tarjota maksutta pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät kaikille alle 25-vuotiaille ja kaikenikäisille riskiryhmiin kuuluville. Samoin myös ehkäisypillerit ja ehkäisyrengas. Nämä esitykset menivät läpi äänestyksissä, ja asia menee seuraavaksi kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Olisin halunnut edetä maksuttoman ehkäisyn laajentamisessa mieluummin vaiheittain – tietoon ja näyttöön perustuen – laajennusten vaikutuksia arvioiden – kuten terveydenhuollossa yleensä tehdään. Olisi ollut järkevää kohdentaa maksuttomuutta ensin kaikille alle 20-vuotiaille ja arvioida tulokset ennen lisälaajennusta, mutta tällaiselle ei lautakunnassa ollut kannatusta.

Tässä tilanteessa kannatin pitkävaikutteisten menetelmien laajentamista alle 25-vuotiaille ja rikiryhmille sekä ehkäisyneuvonnan ja kondomien jakelun tehostamista. Pitkävaikutteiset menetelmät ovat varmoja ja kustannusvaikuttavia, ja kondomeilla torjutaan sukupuolitauteja. Teoreettisesti pohtien, jos kaikki 15-24 -vuotiaat helsinkiläiset käyttäisivät pitkävaikutteista ehkäisyä, ei raskaudenkeskeytyksiä olisi juurikaan. Sen sijaan vain n. 40-50 % nuorista sitoutuu pilleriehkäisyyn ja n. 10 % tulee raskaaksi vuoden aikana.

Jotta kuitenkin saisimme käsityksen nyt tehdyn maksuttoman ehkäisyn laajentumisen vaikutuksista, tein seuraavanlaisen lisäyksen toimialan lausuntoon: ”Sosiaali- ja terveystoimi selvittää ja raportoi lautakunnalle alle 20- ja 25-vuotiaiden maksuttomien ehkäisymenetelmien käytön, raskaudenkeskeytyksien ja sukupuolitautien määrän vuosilta 2017 ja 2018 sekä maksuttomien ehkäisymenetelmien kustannukset ja vertaa lukuja vuoden 2016 lukuihin.” Ehdotukseni hyväksyttiin äänin 11-2. Palaamme siis asiaan sosiaali- ja terveyslautakunnassa tulevina vuosina.

Vaikka tämä aloite oli muodoltaan talousarvioaloite (kustannusvaikutuksia), jostain syystä se tuotiin poikkeuksellisesti lautakunnan päätettäväksi talousarvioraamin hyväksymisen jälkeen. Sikäli laajennuksen kustannukset menevät sosiaali- ja terveystoimen budjetista ja ovat poissa muiden palvelujen resursseista – ellei kaupunginhallitus päätä asiasta toisin. Voimme vain toivoa, että satsaus näkyy hyvinä tuloksina raskaudenkeskeytysten määrässä.