Olemme saaneet nauttia lämpimästä kesästä ja nyt vielä leudosta syksystä. Tämä tietysti ilahduttaa meitä viileään tottuneita, mutta hiukan huolta on aiheuttanut siinä rinnalla ilmastonmuutoksen vauhti. Tosin yksi vuosi saattaa vielä mennä tilastopoikkeamana, ja vasta pidemmällä aikavälillä näemme kehitysvauhdin.

Poliittinen syksy on päässyt vauhtiin kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa. Varsinkin aloitteita on syntynyt tosi tiuhaan tahtiin monista ryhmistä. Kun on mukana jo kolmatta kautta, jotkut aloitteet ovat niitä samoja, joita edellisten kausien aikana on jo käsitelty. Toki uusia hyviä ideoita on myös. Aloiteoikeus on tärkeä, mutta välillä tuntuu jäävän taka-alalle strategian ja budjettikirjausten mukaan eteneminen – siis suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Heti kaupunginvaltuuskauden aluksi on perustettu kaksi uutta yhden hengen valtuustoryhmää, joita meillä on nyt jo viisi yhteensä kolmestatoista valtuustoryhmästä. Lisäksi on kaksi kahden hengen ryhmää, joten kirjo on aikamoinen. Kaikilla ryhmillä on mm. sama oikeus pitää pitkiä ryhmäpuheenvuoroja. Kokousten venyminen onkin viime aikoina keskusteluttanut.

Kaupunginvaltuuston päätöksistä nostan esille muutamia merkittäviä. Valtuuston enemmistö päätti mm., että Helsingissä, ainoana kuntana, tarjotaan jatkossa maksuton oppimateriaali toisen asteen opiskelijoille. Riskinä on, että maksuttomuus houkuttelee tänne nykyistä enemmän opiskelijoita muista kunnista, ja yhä useampi helsinkiläinen joutuu siirtymään muihin kuntiin – jos sisäänpääsyn keskiarvot nousevat edelleen. Hintalappukin on arvioilta 19 milj. euroa. Tämän rahan opetusalan edustajat olisivat halunneet käyttää kohdennetummin tai muihin tarpeisiin.

Kaavoitusasioissa kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten tunnelihankkeen. Asemakaavan muutos tuo mahdollisuuden tunnelin rakentamiselle Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla halutaan varmistaa liikenteen sujumista pohjois-eteläsuunnassa kun Kalasataman alue rakentuu. Toinen merkittävä asia oli Hakaniemenrannan hotellihankkeen hyväksyminen. Hotelli ja katuaukio rakennetaan pääosin täyttömaalle arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukaan. Alueen näkymän muuttuminen tuotti valtuutetuille kohtalaisen paljon kirjelmöintiä. Mutta – näin nyt edetään.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ”kipuilimme” kaupunginhallituksen myöntämän vuoden 2019 budjettiraamin kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan alkuperäinen pieni lisäys ei kattanut palvelujen kysynnän kasvun ja yleisen kustannustason muutoksen aiheuttamia kustannuspaineita. Palvelujen kysyntää kasvattavia  tekijöitä ovat mm. kaupungin väkiluvun kasvu n. 9 000 asukkaalla/v., 75+ sekä erityisesti 85+ väestön ja vieraskielisen väestön määrän kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunta jättikin kaupunginhallitukselle esityksen lisärahoituksesta, ja pormestarin budjettiesityksessä myös sosiaali- ja terveystoimelle oli myönnetty pieni lisärahoitus. Lopullinen budjettiraami selviää lähiviikkoina käytävissä valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelemistä aloitteista ovat julkistakin huomiota herättäneet huumeidenkäyttöhuoneesta sekä huumeiden tunnistamisesta huumeidenkäyttäjille tehdyt valtuustoaloitteet. Molemmat esitykset on tulkittu nykylainsäädännön vastaisiksi, eikä henkilöstöllä ole lupaa huumeidenkäsittelyyn. Tulevan kaupunginvaltuuston listalla onkin esitys, että mahdollisuutta näiden toimintojen pilotointiin vain selvitetään. Poliisin mukaan huumeidenkäyttötilat voisivat houkutella läheisyyteen myös huumeiden myyjät ja siten tuoda paikaksi valitulle alueelle rauhattomuutta. Myös puoltavia lausuntoja on esitetty alan asiantuntijoilta, mutta esitysten laillisuutta ja käytännön mahdollisuuksia joudutaan vielä selvittämään.

Maakunta-soteuudistukseen varautumiseksi sekä toimintojen tehostamiseksi olemme sosiaali- ja terveyslautakunnassa päättäneet yhdistää päällekkäisiä palveluja Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kesken. Helsinkiin on syntymässä yhteispäivystyspisteet sekä perus- että erikoistason päivystyksille. Myös välinehuolto on siirtynyt kaupungilta HUS:n toiminnaksi.

Syksy jatkuu vielä ilman päätöstä maakunta-soteuudistuksen lakipaketista. Jos lait saadaan hyväksyttyä Eduskunnassa vielä tämän vuoden puolella, maakuntavaalit on mahdollista pitää toukokuussa 2019. Palvelut siirtyisivät maakunnalle 2021 ja valinnanvapaudet astuisivat voimaan vuosien 2022-2023 aikana. Mutta nyt vain odotellaan valiokuntien työn etenemistä.

Mikäli maakuntavaalit ehtivät mukaan, tulevana keväänä pidetään kolmet vaalit. Huhtikuussa eduskuntavaalit, toukokuussa maakunta- ja eurovaalit.

Oma puolueeni on nimennyt minut eduskuntavaaliehdokkaaksi. Teemojani ovat aiempaan kokemukseeni perustuvat terveys- ja sosiaaliasiat – mm. ikääntyneiden hyvinvointi – ja vastuullisesta talouspolitiikasta huolehtiminen. Mahdollinen maakunta-sote-uudistus ja suunnitteilla oleva perusturvauudistus kiinnostavat myös. Facebookista löytyy puheeni eduskuntavaaliehdokkaiden valintatilaisuudesta: https://www.facebook.com/seija.muurinen.9/videos/2424160367600082/

Eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on 14.4. ja ennakkoäänestys 3.-9.4.

Tervetuloa mukaan vaalitiimiin – myös apua mainosten jaossa ym. otetaan ilolla vastaan!

Hyvää syksyn jatkoa!
Seija