Genomiikka osana yksilöllistä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä oli uusi avaus, josta en ole kuullut Suomessa vielä paljonkaan puhuttavan. ”Doctor of the Decade”, professori Topolin ajattelu lähtee ihmisille tehtävistä geenitesteistä ja niiden perusteella rakennetusta terveyden suunnittelusta, elintapoihin vaikuttamisesta ja hoidoista. Menetelmän arvioitiin tuotettavan huomattavia säästöjä kun ennaltaehkäisy, tutkimus ja hoito voivat perustua täsmätietoon kunkin yksilön riskeistä sairauksille. Esimerkkinä mainittiin tiettyihin syöpiin sairastumisen riski. Kalliita, monimutkaisia ja potilaallekin ehkä hankalia tutkimuksia voidaan kohdistaa niihin yksilöihin, joilla sairauden riski on korkea. Genomitietopalveluihin on kuitenkin todettu liittyvän monia eettisiä kysymyksiä kuten tietosuoja, datan omistajuus, tasa-arvoisuus yms. No, tulevaisuudessa saamme nähdä, saako genomiikkaan perustuva ajattelu ja toiminta sijaa Suomessa. Islannissa genomiikkaan perustuvaa mallia on jo käynnistelty.  Tavoitteena on ollut luoda koko väestöstä koostuva geenitiedosto, mutta hanke on supistunut Islannin talousongelmien myötä.

Suomenkin oloja hyvin tunteva toinen professori, Saltman, näkee keinoina tulevaisuuden haasteista selviytymiseen mm. epävirallisen hoidon vahvistumisen ja sen, että ihmisten on otettava nykyistä enemmän vastuuta omasta terveydestään, mm. painosta, tupakoinnista ja kolesterolista. Ne jotka laiminlyövät oman osuutensa, joutuvat maksamaan terveydenhoidostaan suuremman osuuden kuin ne, jotka huolehtivat ennaltaehkäisystä. Tämä ei ole hänen toiveensa, eikä hän uskonut tämän olevan päättäjienkään toive missään, mutta tähän hän arvioi kuitenkin päädyttävän. Myös suomalaisissa puheenvuoroissa vilahti ajatus siitä, että julkisen puolen on jossain vaiheessa määriteltävä ne julkisesti järjestetyt palvelut, jotka ihmiset voivat saada. Ekstrapalvelut pitäisi sitten hoitaa jollain muulla tavalla. Tähän liittyen kuulin yllätyksekseni jo lähes miljoonalla suomalaisella olevan tällä hetkellä yksityisen sairauskuluvakuutuksen.

Erikoisia ja ristiriitaisia ajatuksia herättäviä puheenvuoroja, jotka tuntuivat vielä kaukaisilta. Toisaalta viime aikojen talous- ja muun, esim. teknologian, kehityksen huomioiden, saatamme olla näiden kysymysten äärellä pikemmin kuin huomammekaan.