Ajattelua ravistelevia puheenvuoroja seminaarissa, 4.9.2013