Seijan syyskirje (8.11.2020)

Hyvät Ystävät                                                                                     

Kesällä näytti siltä, että olimme jo päässeet pahimman yli korona-epidemiassa. Niin ei kuitenkaan käynyt. Uuden aallon vuoksi kaupunki on jälleen sulkenut monia ovia, ja työtä tehdään etänä. Kun on istunut kotona tietokoneen äärellä jo puoli vuotta, eikä muita ihmisiä ole juurikaan voinut tavata, kaipaus normaaliin arkeen kasvaa päivä päivältä.

Kaupungin omassa toiminnassa sekä sosiaali- ja terveystoimi että HUS ovat olleet kovilla, ja kulut ovat kasvaneet merkittävästi. Kaupungin talous kärsii lisäksi yritysten tulojen romahduksen, vuokratulojen vähenemisen, työttömyyden ym. vaikutuksista. Monille kaupunkilaisille epidemia aiheuttaa vaikeita tilanteita ja sosiaalista hätää. Onneksi Helsingin talous on ollut vahvalla pohjalla, mikä auttaa poikkeustilanteesta selviämisessä. Valtion kassasta on myös luvattu korvauksia kunnille. Tosin erilaisia korvauksia maksamalla valtion velka on jo nyt kasvanut huippulukemiin.

Vaikka elämänpiiri on useilla kaventunut, vielä pitäisi jaksaa ja pyrkiä omin toimin välttämään viruksen leviämistä entisestään (mm. etäisyydet, maskit). Kaupunki tarjoaa influenssarokotuksen riskiryhmille, ja sen ottamista on suositeltu. Linkki rokotusinfoon:
https://www.hel.fi/sote/influenssarokotus-fi/rokotuspisteet

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt syksyn aikana runsaasti aloitteita. Oma aloitteeni kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen myyntipolitiikasta, esimerkkinä Aino Ackten huvila, käsiteltiin 6.11. Valtuusto oli hyvin yksimielinen aiheen tärkeydestä, ja aloitevastaukseen tekemääni ponteen sainkin suuren kannatuksen. Asiasta lisää: https://www.seijamuurinen.net/paivakirja/aloite-kulttuurihistoriallisesti-arvokkaiden-kiinteistojen-myyntipolitiikasta-5-11-2020/

Paljon huomiota valtuuston käsittelyssä sai myös yhdessä kahden muun valtuutetun kanssa tekemämme aloite yhden vyöhykkeen lipun saamisesta joukkoliikenteeseen. Yhden vyöhykkeen lippu palvelisi lyhyitä matkoja matkustavia kaikkialla kaupungissa. Asia ei ole kuitenkaan yksin Helsingin päätettävissä, eikä asia ei ole toistaiseksi edennyt HSL:n päätöksenteossa.

Tämän viikon valtuuston kokouksessa käsitelty merkittävä asemakaavamuutos koski Laajasalon Kruunusillat-raitiovaunuvarikon rakentamista. Kaupunginvaltuusto keskusteli asiasta pitkään, ja äänestysten jälkeen varikkokompleksin rakentaminen hyväksyttiin äänin 73-6 (tyhjiä 5, poissa 1). Varikon paikkaa on jo vuosia selvitetty, joten asiaa ei enää kannattanut lähettää uudelleen selvitettäväksi, jottei koko raitiotiehanke viivästyisi merkittävästi. Äänestin tyhjää, koska varikkokompleksi tuntuu liian massiiviselta ja korkealta suhteessa luontoarvoiltaan rikkaaseen ympäristöön.

Tulevassa kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään uusi MA-ohjelma (maan ja asumisen käytön ohjelma).   Ohjelmassa esitetään merkittäviä linjauksia, mm. Hitas-asuntojen rakentamisen lakkauttamista. https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2020/Keha_2020-11-11_Kvsto_19_El/BD382FFA-479D-CE43-BF92-759829E00002/Asumisen_ja_siihen_liittyvan_maankayton_toteutusoh.html

Seuraavaksi käsittelyvuoroon tule syksyn aikana kaupungin tulevan vuoden budjetti ja talousarvioaloitteet.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan syksyn merkittävä asia oli lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä ja maakuntien perustamisesta, eli sote-uudistuksesta. Asia käsiteltiin lopuksi myös kaupunginvaltuustossa.

Esitysluonnoksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirrettään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät. Mikäli laki etenee eduskunnassa, neljän Uudenmaan sote-maakunnan lisäksi Helsinki jäisi poikkeuksellisesti sote-palvelujen järjestäjäalueeksi. HUS-maakuntayhtymä vastaisi Uudellamaalla erikoissairaanhoidon toimintaan liittyvistä tehtävistä.

Kunnallisveroa esitetään siirrettävän sote-maakuntien rahoitukseen alentamalla kuntien tuloveroprosentteja tasasuuruisesti. Tämä kurittaisi Helsinkiä kovalla kädellä. Kun Helsingin kaupungin verotulot ovat tällä hetkellä noin 5 300 euroa/asukas, ne olisivat uudistuksen jälkeen alle 2 200 euroa/asukas. Tämän pitäisi riittää kaupungin muiden toimialojen sekä investointien rahoittamiseen. Helsingin lausunto oli tältä osin hyvin kriittinen.

Muita käsiteltyjä asioita sosiaali- ja terveyslautakunnassa alkusyksyn aikana:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto puolsi jo pitkään odotetun Koskelan seniorikeskuksen (”muistikylä”) hankesuunnitelmaa. Hankesuunnittelussa on tavoitteena, että seniorikeskus muistuttaa mahdollisimman normaalia asuinympäristöä, jossa muistisairaat asukkaat voivat liikkua turvallisesti, entistä vapaammin. Seniorikeskuksen on määrä tarjota iäkkäille eritasoisia palveluja, sekä talossa että ympäristössä asuville. Toteutusta joudutaan vielä odottamaan joitakin vuosia, sillä investointirahoituksesta on jatkuvasti kilpailua toimialojen kesken. Mm. homekoulujen korjaus vie paljon resurssia.

Koska terveysasemien kiireetöntä hoitoa on joutunut viime aikoina odottamaan pitkään, sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa yhdeksi palvelujen tuottamismuodoksi palvelusetelin. Jatkossa sosiaali- ja terveystoimi tulee lisäksi kilpailuttamaan kaksi terveysasemaa kaupungin omien terveysasemien ohelle. Suunnitelmana on saada uusi terveysaseman kaupungin keskusta-alueelle ja Kannelmäen huonokuntoisen terveysasemarakennuksen tilalle ulkoinen toimija uusine tiloineen.

Syksyn aikana on käynnistynyt tulevien kuntavaalien valmistelu. Vaalit ovat 18.4.2021. Ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat on nimetty. Kuulun tuohon joukkoon. Toivon, että voisin edelleen olla rakentamassa toimivaa kaupunkia meille kaikille. Lähellä sydäntä ovat mm. iäkkäät, monisairaat ja lapset – myös mm. vastuullinen talouden hoito ja liikenne. Jos haluat tukea vaalityötäni, voit ilmoittautua sähköpostiini. On aina mukavampaa tehdä kampanjaa yhdessä esim. äänestäjiä tavaten (jos mahdollista keväällä) tai mainoksia jaellen. Kaikki, pienikin apu, on tarpeen.

Hyvää syksyn jatkoa – huolehditaan toisistamme!

Yst. terv. Seija

www.seijamuurinen.net, seija.muurinen@kolumbus.fi.

  • Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapj., maakuntavaltuuston varapj.,  sosiaali- ja terveyslautakunnan ja HUS-valtuuston jäsen, HUS:n tarkastuslautakunnan pj.
  • Terveystieteiden tohtori, gerontologian dosentti, sairaanhoitaja-diakonissa

Jos haluat saada kirjeeni sähköpostiisi, voit lähettää yhteystietosi yllä mainittuun osoitteeseen.