Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin (1184/1988) sekä asetukseen (1348/1988) rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Sotainvalidien kuntoutusta annetaan Sotilasvammalain (404/48 muutoksineen) perusteella.

Valtiokonttori osoittaa vuosittain rahoituksen veteraanien kuntoutukseen. Kuntoutushakemukset toimitetaan Laakson sairaalan toimipisteeseen. Monet iäkkäät veteraanit tarvitsevat apua myös päivättäisiin toimintoihinsa. Näitä palveluja he voivat hakea Koskelan sairaalan palvelupisteestä. Ikääntyneet veteraanit joutuvat siten asioimaan kahdessa eri paikassa palveluja hakiessaan. Palvelupisteiden sijaintia ei myöskään ole pidetty ideaalina. Esim. käynti nykyiseen Laakson sairaalan kuntoutustoimistoon, toiseen kerrokseen on koettu hankalaksi.

Esitänkin, että em. kahden palvelupisteen lisäksi käynnistettäisiin ”päivystys” liikenteellisesti helposti saavutettavassa, esteettömässä paikassa, jossa veteraanit muutenkin käyvät, esim. Kampin palvelukeskuksessa. Päivystys voisi toimia muutaman tunnin tiettyinä päivinä viikossa, ja päivystyksestä voisivat vuorotellen vastata nykyiset kaupungin veteraanitoimistojen toimihenkilöt. Sikäli toiminta ei aiheuttaisi lisäkuluja. Päivystyspisteessä voitaisiin ottaa vastaan kuntoutushakemuksia, antaa neuvontaa etuuksista jne. Kuntoutushakemusten käsittely yms. tehtävät jatkuisivat nykyisissä paikoissa. Myös järjestöjen sosiaalineuvontaa suorittavat toimijat kannattaisi kytkeä päivystyspisteen toimintaan.