Toteuttamissuunnitelma palvelurakenteen kehittämiselle 20.10.2010