Aloite 1.
Helsingin kaupungissa on 11 palvelu- ja virkistyskeskusta iäkkäille ihmisille. Näistä vain yksi, Kontulan palvelukeskus, sijaitsee itäisen Helsingin alueella. Eteläisellä alueella keskuksia on 4, pohjoisella 3 ja läntisellä 3. Myös palvelutarjonnaltaan entistä monipuolisempia hyvinvointikeskuksia pilotoidaan parhaillaan etelän ja lännen alueella.

Palvelu- ja virkistyskeskukset ovat erittäin tärkeitä iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Ruokailulla (hyvällä ravitsemuksella), liikunnalla, harrastus- ja sosiaalisella toiminnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn ja henkiseen hyvinvointiin.

Kaakkois-Helsingissä Laajasalon (Yliskylä, Kaitalahti, Kruunuvuori), Jollaksen, Santahaminan, Herttoniemen ja Kulosaaren alueelta puuttuu kokonaan iäkkäiden palvelukeskus. Alueella ei ole mitään muutakaan kokoontumispaikkaa eikä liikunta- tai harraspalveluja alueen iäkkäille ihmisille. Lähimmät julkiset palvelut (harrastus, liikunta, ruokailu) ovat hankalien liikenneyhteyksien päässä Kontulassa tai Kinaporissa, joihin päästäkseen on käytettävä sekä bussia että metroa. Tämä on monille toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille mahdotonta.

Esitän että kaupunginvaltuusto varaa määrärahan Kaakkois-Helsinkiin, esim. Laajasaloon sijoitettavan iäkkäiden palvelu- tai hyvinvointikeskuksen (ruokailu, liikunta-, harrastus- ym. palveluja) perustamiseen. Laajasalosalo sijoituspaikkana sopisi liikenteellisesti Yliskylän, Kaitalahden, Kruunuvuoren, Jollaksen, Santahaminan ja Herttoniemen asukkaille.

Aloite 2.
Iäkkäiden määrä ja suhteellinen osuus väestöstä kasvaa väestöennusteen mukaan huomattavasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Esim. jo vuoteen 2012 mennessä on +75 -vuotiaita helsinkiläisiä 2000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2008. Näin nopeaan iäkkään väestön kasvuun ei ole mahdollista vastata pelkästään palveluiden lisäämisellä, vaan palveluntarvetta on pyrittävä ehkäisemään tai siirtämään toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä.

On ensiarvoisen tärkeää, että iäkkäät ihmiset liikkuvat kodin ulkopuolella ja osallistuvat normaalisti yhteiskunnan toimintaan. Nyt on jo näyttöä siitä, että sosiaalisesti virikkeisellä ympäristöllä ja sosiaalisella toiminnalla on merkitystä iäkkäiden toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä. Liikkumisen ja sosiaalisen osallistumisen mahdollistamiseksi iäkkäät henkilöt tarvitsevat usein julkisen liikenteen palveluja. Matkalippujen hinnat kuitenkin vähentävät etenkin pientä työeläkettä saavien henkilöiden motivaatiota lähteä liikkeelle kodin ulkopuolelle (täyttä kansaneläkettä saaville myönnetään 50 % alennus).

Edellä olevin perustein esitän, että kaupunginvaltuusto varaa määrärahan iäkkäiden helsinkiläisten motivoimiseksi liikkumaan kodin ulkopuolella ja osallistumaan sosiaaliseen toimintaan siten, että +70 -vuotiaat henkilöt voivat käyttää Helsingin julkista liikennettä puolitetuin hinnoin ruuhka-aikojen ulkopuolella, esim. klo 9-15.