Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskevan muistion mukaan ikäihmisten hyvinvointia edistävät palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää lähipalveluina, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten saatavilla.

Helsingissä on kaikkiaan runsaat kymmenen ikäihmisten hyvinvointia tukevaa palvelukeskusta, mutta ne jakautuvat alueellisesti epätasaisesti. Esim. koko kaakkoisen Helsingin alueella, jossa on asukkaita n. 50 000, on vain yksi pieni ikäihmisten palvelukeskus, joka ei riitä ko. ikääntyvän alueen tarpeisiin. Laajasalo ja sen lähialueet (mm. Jollas, Kruunuvuorenranta, Hevossalmi) ovat edelleen kokonaan vailla palvelukeskusta, jossa ikäihmiset voisivat aterioida, harrastaa liikuntaa, kulttuuria ym. ja kokoontua tapaamaan toisiaan. Lähin palvelukeskus on kahden bussimatkan päässä, mikä estää usean liikuntarajoitteisen henkilön pääsyn tähän palvelupisteeseen. Mitään muutakaan kokoontumispaikkaa ei ikäihmisille ole.

Edellisellä valtuustokaudella tekemäni aloitteen vastauksen mukaan suunnitelmissa oli rakentaa palvelukeskus Laajasaloon Rudolfin palvelutalon peruskorjauksen yhteydessä vuosina 2013–2014. Nyt palvelukeskusta ei näy investointisuunnitelmissa, eikä siitä muutenkaan ole kuulunut mitään.

Siksi esitänkin uudelleen, että kaakkoiselle alueelle perustetaan ikäihmisten palvelukeskus, joka palvelee erityisesti Laajasalon ja lähialueiden iäkkäitä asukkaita.