Katajanokalla lasten leikkipaikkoja on vain kaksi, toinen Tove Janssonin puistossa, toinen Laivastopuistossa. Kumpaakaan ei ole pitkään aikaan kunnostettu.

Laivastopuiston leikkipaikka on mm. usean päiväkodin ahkerassa käytössä. Leikkipaikka ei vastaa nykyisiä turvallisuusvaatimuksia, ja kalusteet sekä leikkivälineet ovat pääosin surkeassa kunnossa. Puiston kunnostus tukisi lapsia liikkumaan monipuolisesti ja lisäisi turvallisuutta sekä viihtyvyyttä ja sitä kautta yhteisöllisyyttä.

Toimiva leikkipuisto tukisi myös kaupunkistrategian liikkumisohjelman tavoitteita ja mm. teemaa lasten ja nuorten terveyden, fyysisen toimintakyvyn ja oppimisvalmiuksien turvaamisesta riittävällä liikkumisella.

Esitänkin, että kaupunki kunnostaa, korjaa ja uusii Laivastopuiston leikkipaikan leikkivälineet, kalusteet ja turva-alustat sekä kuulee uudistamisessa alueen päiväkotien sekä väestön toiveita.