Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille asuntoja, jotka rinnastetaan yksityisasuntoihin ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Yksityisissä palvelutaloissa on hoitohenkilökuntaa, joten asukkaat ostavat tarvitessaan niistä hoito- ja hoivapalveluita.

Mikäli yksityisen palvelutalon asukkaan tulot eivät riitä palvelutalon hoiva- ja hoitopalveluihin, hänen on turvauduttava kaupungin kotihoidon palveluun. Tilanne on asiakkaille turhauttava, kuten myös kaupungin kotihoidolle, joka joutuu käyttämään niukkoja resursseja taloihin, joissa olisi – jos asiakkaan rahat riittäisivät – palvelua helposti tarjolla.

Esitän, että palveluseteleitä kokeillaan meneillään olevan sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelipilotin jatkoksi tämän epäkohdan poistamiseksi.

Yksityisiin palvelutaloihin hakeutuneille asukkaille voitaisiin tarjota kaupungin tuottaman kotihoitopalvelun vaihtoehtona palveluseteleitä hoiva- ja hoitopalvelujen hankintaan yksityisissä palvelutaloissa, joissa on tarjolla kaupungin kotihoidon palveluja vastaavia palveluja.

Setelin voisivat saada ne asukkaat, joilla kaupungin työntekijä on todennut kotihoidon tarpeen ja joille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhteistyössä kaupungin kotihoidon kanssa. Yksityisten palvelutalojen on tällöin hakeuduttava kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja täytettävä kaupungin asettamat hyväksymiskriteerit.