1) Kaupunginvaltuusto edellyttää sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen varmistavan, että iäkkäiden kuntoutuspalvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden, ja että nopeita, tehokkaita ja ammattitaitoisesti tuotettuja kuntoutuspalveluja on riittävästi saatavilla sekä avo- että laitosmuotoisena palveluketjun kaikissa vaiheissa (äänin 70-1).

2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että pitkäaikaissairaanhoidon siirrolle sosiaalivirastoon asetetaan seurantaryhmä, joka raportoi siirrosta kaupunginhallitukselle (äänin 75-0).