Helsingissä on jo tähän saakka ollut hyvä käytäntö myöntää kaikille naisille maksutta ensimmäinen pitkävaikutteinen ehkäisyväline kuten kierukka tai ehkäisykapseli tai vaihtoehtoisesti ehkäisypillerit 3 kk:n ajaksi. Myös jälkiehkäisy on ollut maksutonta. Nyt kaupungin käytäntöä haluttiin laajentaa.

Kaikille alle 25-vuotiaille ja kaikenikäisille riskiryhmiin kuuluville helsinkiläisille ehdotettiin jaettavan maksutta pitkävaikutteiset ehkäisymenetelmät (kierukka ja ehkäisykapseli) sekä ehkäisypillerit ja ehkäisyrengas vuoden ajaksi.

Saamassani kansalaispalautteessa kannettiin huolta sukupuolitautien ehkäisyn jäämisestä taustalle sekä päätöksestä mahdollisesti miellettävästä ”normista” kaikkien nuorten seksuaalisesta aktiivisuudesta. Mm. tästä johtuen esitin, ettei raskaudenehkäisyä käsiteltäisi pelkästään lääketieteellis-kliinisenä asiana vaan osana laajempaa nuorten seksuaalikasvatusta ja tukemista kasvussa ja kehityksessä aikuiseksi. 

Esitin seuraavan ponnen, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa suurella enemmistöllä (78 – 4 (tyhjiä), 3 poissa):
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingissä selvitetään mahdollisuutta tehostaa yhteistyötä toimialojen kesken nuorten seksuaalikasvatuksessa osana laajempaa aikuistumisen tuen kokonaisuutta.