Käsittelimme kaupunginvaltuustossa aloitetta, jossa pyydettiin säilyttämään Laajasalossa sijaitseva Ylistalo asukkaiden käytössä. Koska Ylistalo on nykyään ainoa kokoontumistila saaristomaisen Laajasalon alueella, kannatin aloitetta. Kun Laajasalon alueella on asukkaita n. 19 000 ja kymmenen vuoden kuluttua, Kruunuvuoren valmistuttua, n. 32 000 – on tärkeä säilyttää edes tämä talo asukkaiden käytössä tavalla tai toisella.

Aloitteessa mainittu pieni Ylistalo jäi Laajasalon alueen ainoaksi kokoontumispaikaksi kun Jollaksessa sijaitseva, erään yhdistyksen käytössä ollut Furuvikin huvila myytiin yksityiselle toimijalle. Sen sijaan Tullisaaren puistossa sijaitseva, homeongelmasta kärsivä Aino Acten huvila jätettiin jo 2011 korjaamatta ja tyhjilleen. Myös käyttökelpoinen Jollaksen kartano on jo pitkään odottanut käyttöä tai myyntiä.

Sikäli myyntipolitiikka on tuntunut liian suoraviivaiselta ja ristiriitaiselta kaupunkilaisten kannalta. Aktiivisessa, asukkaiden tai yhdistysten käytössä olleita kiinteistöjä on myyty, mutta tyhjillään olevien kiinteistöjen myynti ei ole vaikuttanut kovin aktiiviselta tai ammattimaiselta.

Tein asiaan ponnen, joka meni lähes yksimielisesti läpi – 80-4:
Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen  identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys.