Kalasataman keskuksen rakentamisen aikana joudutaan Itäväylä-Junatie ajoväylää siirtämään. Valtuustossa käsiteltävänä olleen esityksen mukaan väylän siirrosta aiheutuvia liikennehäiriöitä pyritään ehkäisemään. Pyrkiminen tuntui liian väljältä ilmaisulta, sillä väylän siirto kestää runsaat kolme vuotta. Ajokaistojen pitkäaikainen sulkeminen aiheuttaisi ongelmia sekä bussilla että yksityisautoilla kulkeville, kuten on tapahtunut meneillään olevan Kulosaaren sillan korjauksen aikana. Jokapäiväisistä liikenneongelmista ovat joutuneet kärsimään kaikki Kulosaaren sillan itäpuolella asuvat jo pitkään. Samaa ei haluta enää kokea Kalasataman rakentamisen aikana. Sen vuoksi tein väylän siirtoon liittyvän ponnen, joka meni läpi valtuuston äänestyksessä:  

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kalasataman keskuksen rakennustöiden aikana varmistetaan liikenteen mahdollisimman esteetön sujuminen ilman pitkäaikaista ajokaistojen vähentämistä siitä huolimatta, että reittiä Itäväylä- Junatie joudutaan siirtämään keskuksen eteläpuolelle.