Ponsi asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraportin käsittelyssä 17.5.2017