Aloitteet

toukokuu 23, 2012

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsitelty kysymykseni 23.5.2012

KYSYMYS Helsingissä on useita 60- ja 70-luvuilla rakennettuja lähiöitä, joissa kerrostaloissa on vain kolme kerrosta. Nämä talot ovat usein myös hissittömiä, minkä vuoksi esim. ikääntyvät ihmiset […]
helmikuu 16, 2012

Aloite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmästä 15.2.2012

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten toimintakyvyn kohentamista, samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. […]
helmikuu 16, 2012

Talousarvioaloite kotihoidon palvelusetelikokeilusta 15.2.2012

Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille tarjolla asuntoja, jotka rinnastetaan ns. normaalissa asuntokannassa oleviin yksityisasuntoihin, ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta […]
marraskuu 16, 2011

Kysymys kaupunginvaltuuston kyselytunnilla 16.11.2011

Kysymys apulaiskaupunginjohtajalle 16.11.2011 Viime aikoina on Suomessa tullut esille joitakin ikäviä potilastietojen luvattomia katselutapauksia. Näissä on katseltu potilasrekisteristä myös sellaisten potilaiden terveystietoja, joihin asianomaisilla ei ole […]
toukokuu 15, 2011

Aloite poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmästä

Helsingin strategiassa ovat vahvasti esillä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen että terveyserojen kaventaminen. Paljon hyvää työtä on näiden tavoitteiden eteen myös tehty, mutta tulokset näyttävät silti laihoilta. […]
toukokuu 15, 2011

Ponsi Kalasataman keskuksen rakentamista koskevaan esitykseen

Kalasataman keskuksen rakentamisen aikana joudutaan Itäväylä-Junatie ajoväylää siirtämään. Valtuustossa käsiteltävänä olleen esityksen mukaan väylän siirrosta aiheutuvia liikennehäiriöitä pyritään ehkäisemään. Pyrkiminen tuntui liian väljältä ilmaisulta, sillä väylän siirto kestää runsaat […]
huhtikuu 9, 2011

Kysymys Itäväylän liikennetilanteesta ja Kaakkois-Helsingin liityntäpysäköinnistä

Alla Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunnille 30.3.2011  jättämäni kysymys ja siihen laadittu vastaus. Kysymystä käsitellään myös Helsingin Uutisten numerossa 29, viikonvaihde 9-10.4. http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/48117-parkkipula-vaurioittaa-autoja-herttoniemessa Valtuutettu Seija Muurinen: ”Helsingin keskustan ja itäisen […]
maaliskuu 18, 2011

Kaisaniemen puiston kaavamuutos 16.3.2011

Kaisaniemen puiston kaavamuutokseen tekemäni ponsiehdotus, joka meni valtuuston äänestyksessä läpi 67-1: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kluuvin puisto- ja katualueiden (Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muutoksen käytännön toteutuksessa huomioidaan myös liikuntavammaisten ja […]
maaliskuu 7, 2011

Talousarvioaloitteita

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 kokouksessa oli mahdollista jättää talousarvioaloitteita huomioitavaksi vuoden 2012 budjetissa. Alla kaksi jättämääni aloitetta, joiden toteutumisen näkisin helpottavan ikäihmisten palvelujen sujuvuutta. 1) Talousarvioaloite kotisairaalayksiköstä Sosiaali- ja terveysministeriö […]
marraskuu 4, 2010

Budjetin 2011 hyväksymiseen liittyvät ponsiehdotukset 3.11.2010

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen jatkossa tekemät ikäihmisten palvelujen supistukset ja vastaavat lisäykset synkronoidaan niin, että palvelujen kokonaissaatavuus pysyy riittävällä tasolla. 2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, […]
lokakuu 26, 2010

Toteuttamissuunnitelma palvelurakenteen kehittämiselle 20.10.2010

Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä ovat ohjanneet Helsingin kaupungin strategiaohjelman yleisluoteiset linjaukset vuosille 2009–2012. Helsingissä ei ole […]
syyskuu 8, 2010

Kysymys toimeentulotuesta 8.9.2010

Helsingissä ovat toimeentulotuen menot kasvaneet. Perustoimeentulotukea saavien talouksien määrän on vuoden 2010 talousarviossa ennakoitu olevan 38 500. Talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2010 mukaan toimeentulotukimenojen ennakoidaan kasvavan […]
toukokuu 5, 2010

Kysymys ikääntymispoliittisesta strategiasta 5.5.2010

Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä on ohjannut Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosille 2009–2012. Sen mukaan palvelujen rakennetta kevennetään […]
maaliskuu 12, 2010

Puoluekokousaloitteeni (3/2010) ja siihen annettu vastaus

Aloite: KANSALLINEN OHJELMA MUISTISAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN, VARHAISEN TOTEAMISEN, HOIDON JA KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI Suomen väestö ikääntyy tulevina vuosikymmeninä nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Vuoteen 2040 mennessä 75 vuotta täyttäneiden […]
maaliskuu 3, 2010

Talousarvioaloitteet palvelusetelistä, kuljetuksista liikuntapalveluihin ja lisäopinnoista palkitsemisesta 3.3.2010

1)PALVELUSETELEITÄ HOITOPALVELUJEN OSTOON Helsingissä on ikäihmisille tarjolla asuntoja yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (eivät ole kaupungin ostopalvelua), joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Monissa yksityisissä palvelualoissa […]