ALOITTEET

Seijan aloitteet valtuustotyössä

ALOITTEET

Ponsi Kalasataman keskuksen rakentamista koskevaan esitykseen

Kalasataman keskuksen rakentamisen aikana joudutaan Itäväylä-Junatie ajoväylää siirtämään. Valtuustossa käsiteltävänä olleen esityksen mukaan väylän siirrosta aiheutuvia liikennehäiriöitä pyritään ehkäisemään. Pyrkiminen tuntui liian väljältä ilmaisulta, sillä väylän...

Kaisaniemen puiston kaavamuutos 16.3.2011

Kaisaniemen puiston kaavamuutokseen tekemäni ponsiehdotus, joka meni valtuuston äänestyksessä läpi 67-1: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kluuvin puisto- ja katualueiden (Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muutoksen käytännön toteutuksessa huomioidaan myös...

Talousarvioaloitteita

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 kokouksessa oli mahdollista jättää talousarvioaloitteita huomioitavaksi vuoden 2012 budjetissa. Alla kaksi jättämääni aloitetta, joiden toteutumisen näkisin helpottavan ikäihmisten palvelujen sujuvuutta. 1) Talousarvioaloite...

Budjetin 2011 hyväksymiseen liittyvät ponsiehdotukset 3.11.2010

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen jatkossa tekemät ikäihmisten palvelujen supistukset ja vastaavat lisäykset synkronoidaan niin, että palvelujen kokonaissaatavuus pysyy riittävällä tasolla. 2) Kaupunginvaltuusto edellyttää,...

Toteuttamissuunnitelma palvelurakenteen kehittämiselle 20.10.2010

Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä ovat ohjanneet Helsingin kaupungin strategiaohjelman yleisluoteiset linjaukset vuosille 2009–2012. Helsingissä ei ole ollut halukkuutta...

Kysymys toimeentulotuesta 8.9.2010

Helsingissä ovat toimeentulotuen menot kasvaneet. Perustoimeentulotukea saavien talouksien määrän on vuoden 2010 talousarviossa ennakoitu olevan 38 500. Talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2010 mukaan toimeentulotukimenojen ennakoidaan kasvavan 10 milj. euroa yli...

Kysymys ikääntymispoliittisesta strategiasta 5.5.2010

Helsingin viimeisin vanhuspalveluohjelma oli voimassa vuoden 2009 loppuun saakka. Sen jälkeen ikäihmisten palvelujen kehittämistä on ohjannut Helsingin kaupungin strategiaohjelma vuosille 2009–2012. Sen mukaan palvelujen rakennetta kevennetään lisäämällä...

Puoluekokousaloitteeni (3/2010) ja siihen annettu vastaus

Aloite: KANSALLINEN OHJELMA MUISTISAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN, VARHAISEN TOTEAMISEN, HOIDON JA KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI Suomen väestö ikääntyy tulevina vuosikymmeninä nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Vuoteen 2040 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä yli...

Ponsiehdotukset pitkäaikaisen sairaalahoidon siirrosta 25.11.2009

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen varmistavan, että iäkkäiden kuntoutuspalvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden, ja että nopeita, tehokkaita ja ammattitaitoisesti tuotettuja kuntoutuspalveluja on riittävästi saatavilla sekä...

Talousarvioaloitteet 25.2.2009

Aloite 1. Helsingin kaupungissa on 11 palvelu- ja virkistyskeskusta iäkkäille ihmisille. Näistä vain yksi, Kontulan palvelukeskus, sijaitsee itäisen Helsingin alueella. Eteläisellä alueella keskuksia on 4, pohjoisella 3 ja läntisellä 3. Myös palvelutarjonnaltaan...