Aloitteet

huhtikuu 28, 2013

Ponsiehdotus muistisairaiden palvelujen kehittämisestä, 24.4.2013

Helsingin kaupungin strategiaohjelman yhteydessä tein ponsiehdotuksen täydentämään ikäihmisten palveluille asetettuja tavoitteita. Ehdotus meni läpi valtuuston äänestyksessä 52 äänellä. Ponsi: ” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikäihmisten palveluissa kehitetään […]
huhtikuu 7, 2013

Valtuustoaloite omaishoidosta 13.3.2013

Sosiaali- ja terveystoimen sitova tavoite omaishoidon tuen piirissä olevien määrän kasvusta ei toteutunut vuonna 2012. Syyksi ilmoitettiin, että omaishoitajien työ on raskasta ja sitovaa, eikä sitä […]
huhtikuu 7, 2013

Talousarvioaloite kotihoidon palvelusetelistä 27.2.2013

Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille asuntoja, jotka rinnastetaan yksityisasuntoihin ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Yksityisissä palvelutaloissa on […]
lokakuu 12, 2012

Kysymys valtuuston kyselytunnille kaksikielisten perheiden lasten kieliopetuksesta, 12.10.2012

Helsingissä on jonkin verran kaksikielisiä perheitä, joissa toisen vanhemman äidinkieli on joku muu kuin suomi, esim. englanti. Näiden perheiden lapsilla on oikeus saada suomenkielen lisäksi toisen […]
syyskuu 12, 2012

Kysymykseni kaupunginvaltuuston kyselytunnille 12.9.2012

Kaupunginvaltuuston kyselytunti: Koskelan alueen bussiyhteydet HSL:n bussin 55 reittimuutoksen jälkeen on koskelalaisten ja kumpulalaisten vaihdettava kulkuvälinettä matkustaessaan useisiin tärkeisiin käyntikohteisiinsa: Hakaniemeen ostoksille ja muille asioille sekä […]
toukokuu 23, 2012

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsitelty kysymykseni 23.5.2012

KYSYMYS Helsingissä on useita 60- ja 70-luvuilla rakennettuja lähiöitä, joissa kerrostaloissa on vain kolme kerrosta. Nämä talot ovat usein myös hissittömiä, minkä vuoksi esim. ikääntyvät ihmiset […]
helmikuu 16, 2012

Aloite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmästä 15.2.2012

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten toimintakyvyn kohentamista, samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. […]
helmikuu 16, 2012

Talousarvioaloite kotihoidon palvelusetelikokeilusta 15.2.2012

Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille tarjolla asuntoja, jotka rinnastetaan ns. normaalissa asuntokannassa oleviin yksityisasuntoihin, ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta […]
marraskuu 16, 2011

Kysymys kaupunginvaltuuston kyselytunnilla 16.11.2011

Kysymys apulaiskaupunginjohtajalle 16.11.2011 Viime aikoina on Suomessa tullut esille joitakin ikäviä potilastietojen luvattomia katselutapauksia. Näissä on katseltu potilasrekisteristä myös sellaisten potilaiden terveystietoja, joihin asianomaisilla ei ole […]
toukokuu 15, 2011

Aloite poikkihallinnollisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmästä

Helsingin strategiassa ovat vahvasti esillä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen että terveyserojen kaventaminen. Paljon hyvää työtä on näiden tavoitteiden eteen myös tehty, mutta tulokset näyttävät silti laihoilta. […]
toukokuu 15, 2011

Ponsi Kalasataman keskuksen rakentamista koskevaan esitykseen

Kalasataman keskuksen rakentamisen aikana joudutaan Itäväylä-Junatie ajoväylää siirtämään. Valtuustossa käsiteltävänä olleen esityksen mukaan väylän siirrosta aiheutuvia liikennehäiriöitä pyritään ehkäisemään. Pyrkiminen tuntui liian väljältä ilmaisulta, sillä väylän siirto kestää runsaat […]
huhtikuu 9, 2011

Kysymys Itäväylän liikennetilanteesta ja Kaakkois-Helsingin liityntäpysäköinnistä

Alla Helsingin kaupunginvaltuuston kyselytunnille 30.3.2011  jättämäni kysymys ja siihen laadittu vastaus. Kysymystä käsitellään myös Helsingin Uutisten numerossa 29, viikonvaihde 9-10.4. http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/48117-parkkipula-vaurioittaa-autoja-herttoniemessa Valtuutettu Seija Muurinen: ”Helsingin keskustan ja itäisen […]
maaliskuu 18, 2011

Kaisaniemen puiston kaavamuutos 16.3.2011

Kaisaniemen puiston kaavamuutokseen tekemäni ponsiehdotus, joka meni valtuuston äänestyksessä läpi 67-1: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kluuvin puisto- ja katualueiden (Kaisaniemenpuisto) asemakaavan muutoksen käytännön toteutuksessa huomioidaan myös liikuntavammaisten ja […]
maaliskuu 7, 2011

Talousarvioaloitteita

Kaupunginvaltuuston 2.3.2011 kokouksessa oli mahdollista jättää talousarvioaloitteita huomioitavaksi vuoden 2012 budjetissa. Alla kaksi jättämääni aloitetta, joiden toteutumisen näkisin helpottavan ikäihmisten palvelujen sujuvuutta. 1) Talousarvioaloite kotisairaalayksiköstä Sosiaali- ja terveysministeriö […]
marraskuu 4, 2010

Budjetin 2011 hyväksymiseen liittyvät ponsiehdotukset 3.11.2010

1) Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen jatkossa tekemät ikäihmisten palvelujen supistukset ja vastaavat lisäykset synkronoidaan niin, että palvelujen kokonaissaatavuus pysyy riittävällä tasolla. 2) Kaupunginvaltuusto edellyttää, […]