ALOITTEET

Seijan aloitteet valtuustotyössä

ALOITTEET

Kysymys kaupunginvaltuuston kyselytunnille (20.9.2016)

Moni kaupunkilainen on ollut kesän aikana kiukustunut auki kaivetuista kaduista. Hankkeet tuntuvat kestävän pitkään, ja ne aiheuttavat hankaluuksia kulkijoille. Kadunkorjauksetkin ovat kaupunkilaisten palvelua, eikä vastuullisille saisi olla yhdentekevää, miten...

Valtuustoaloite rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista, 17.6.2015

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin (1184/1988) sekä asetukseen (1348/1988) rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Sotainvalidien kuntoutusta annetaan Sotilasvammalain (404/48 muutoksineen) perusteella. Valtiokonttori osoittaa vuosittain rahoituksen veteraanien...

Valtuustoaloite liityntäpysäköintipaikoista, 20.5.2015

Helsingin kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä, hoitamatonta maa-aluetta. Koska pysäköintipaikkoja on liian vähän kysyntään...

Ponsi Metropolian kampuksen hankesuunnitelmaan, 4.5.2015

Ponsi: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle” Vastaus oli myönteinen, eli opiskelijaterveydenhuollolle varataan tilat Myllypuron kampukselta.

Kysymys kyselytunnille, 5.3.2015

Kaupunginjohtajalle / apulaiskaupunginjohtajalle Helsingin kaupunki on päättänyt myydä omistamiaan, yhdistysten käyttöön luovutettuja tai vuokrattuja kiinteistöjä. Myytäviä kohteita on hyvin erilaisten toimijoiden käytössä. Osa kohteista tuottaa kuluja kaupungille, ja...

Talousarvioaloite palvelukeskuksesta Laajasaloon, 26.2.2014

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskevan muistion mukaan ikäihmisten hyvinvointia edistävät palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää lähipalveluina, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten...

Valtuustoaloite palliatiivisesta hoidosta, 27.11.2013

Helsingissä on tavoitteena vähentää kaupunginsairaalan paikkoja ja suunnata resursseja kotihoitoon ja palveluasumiseen. Tämä on oikea suunta, sillä iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautinen hoito on inhimillisintä järjestää akuuttitilanteiden jälkeen palvelutaloissa,...

Aloite kaupunginvaltuustolle 25.9.2013

Jollaksessa on kiitettävä verkosto luonnonläheisiä ulkoilupolkuja. Ne ovat mitä parhaimpia reittejä asukkaiden liikuntaan sekä koirien ulkoiluttamiseen. Osasta ulkoilupolkuja kuitenkin puuttuvat roska-astiat täysin. Niitä tarvittaisiin sekä sekajätteille että koirien...

Ponsiehdotus muistisairaiden palvelujen kehittämisestä, 24.4.2013

Helsingin kaupungin strategiaohjelman yhteydessä tein ponsiehdotuksen täydentämään ikäihmisten palveluille asetettuja tavoitteita. Ehdotus meni läpi valtuuston äänestyksessä 52 äänellä. Ponsi: ” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikäihmisten palveluissa kehitetään...

Valtuustoaloite omaishoidosta 13.3.2013

Sosiaali- ja terveystoimen sitova tavoite omaishoidon tuen piirissä olevien määrän kasvusta ei toteutunut vuonna 2012. Syyksi ilmoitettiin, että omaishoitajien työ on raskasta ja sitovaa, eikä sitä ole onnistuttu tukemaan riittävästi, jotta se nousisi hyväksi...

Talousarvioaloite kotihoidon palvelusetelistä 27.2.2013

Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille asuntoja, jotka rinnastetaan yksityisasuntoihin ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Yksityisissä palvelutaloissa on...

Kysymykseni kaupunginvaltuuston kyselytunnille 12.9.2012

Kaupunginvaltuuston kyselytunti: Koskelan alueen bussiyhteydet HSL:n bussin 55 reittimuutoksen jälkeen on koskelalaisten ja kumpulalaisten vaihdettava kulkuvälinettä matkustaessaan useisiin tärkeisiin käyntikohteisiinsa: Hakaniemeen ostoksille ja muille asioille sekä...

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsitelty kysymykseni 23.5.2012

KYSYMYS Helsingissä on useita 60- ja 70-luvuilla rakennettuja lähiöitä, joissa kerrostaloissa on vain kolme kerrosta. Nämä talot ovat usein myös hissittömiä, minkä vuoksi esim. ikääntyvät ihmiset eivät voi asua niissä kun toimintakyky heikkenee. Hissien rakentaminen...

Aloite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmästä 15.2.2012

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa. Erityisesti tavoitellaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten toimintakyvyn kohentamista, samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. Nämä kaikki ovat hyvin...

Talousarvioaloite kotihoidon palvelusetelikokeilusta 15.2.2012

Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille tarjolla asuntoja, jotka rinnastetaan ns. normaalissa asuntokannassa oleviin yksityisasuntoihin, ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua....