Aloitteet

kesäkuu 23, 2018

Aloite ja ponsi fresbeegolfradasta

Tein syksyllä 2017 valtuustoaloitteen fresbeegolfradan saamiseksi Laajasaloon (alla). Toivomani alue ei ollut vastauksen mukaan mahdollinen meneillään olevan kaavoituksen ja rajallisen maa-alueen vuoksi. Vastaus perustui täysimittaiseen rataan. […]
tammikuu 20, 2018

Ponsi maksuttoman ehkäisyn päätökseen kaupunginvaltuustossa (16.1.2018)

Helsingissä on jo tähän saakka ollut hyvä käytäntö myöntää kaikille naisille maksutta ensimmäinen pitkävaikutteinen ehkäisyväline kuten kierukka tai ehkäisykapseli tai vaihtoehtoisesti ehkäisypillerit 3 kk:n ajaksi. Myös […]
heinäkuu 3, 2017

Ponsi asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraportin käsittelyssä 17.5.2017

Seuraava ponsi hyväksyttiin äänin 67-13, poissa 5: “Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumiseen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi”
syyskuu 20, 2016

Aloite taksi- ja bussiliikenteestä Kruunusilloilla yöaikaan (20.9.2016)

ALOITE: Kruunusillat-hankkeen hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että reittiä ja siltoja keskustasta Kruunuvuoreen ja Laajasaloon voivat käyttää vain raitiovaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat. Silta joudutaan kuitenkin rakentamaan autoliikenteelle soveltuvaksi […]
syyskuu 20, 2016

Kysymys kaupunginvaltuuston kyselytunnille (20.9.2016)

Moni kaupunkilainen on ollut kesän aikana kiukustunut auki kaivetuista kaduista. Hankkeet tuntuvat kestävän pitkään, ja ne aiheuttavat hankaluuksia kulkijoille. Kadunkorjauksetkin ovat kaupunkilaisten palvelua, eikä vastuullisille saisi […]
syyskuu 3, 2016

Kruunusillat-hankkeeseen liittyvät ponnet kaupunginvaltuustossa (3.9.2016)

1) Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta avata siltojen käyttö yöaikaan takseille. Tämä jäi hyväksymättä kaupunginvaltuustossa – vain muutama ääni olisi tarvittu lisää 2) […]
syyskuu 4, 2015

Valtuustoaloite rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista, 17.6.2015

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin (1184/1988) sekä asetukseen (1348/1988) rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Sotainvalidien kuntoutusta annetaan Sotilasvammalain (404/48 muutoksineen) perusteella. Valtiokonttori osoittaa vuosittain rahoituksen veteraanien kuntoutukseen. Kuntoutushakemukset toimitetaan Laakson […]
syyskuu 4, 2015

Valtuustoaloite liityntäpysäköintipaikoista, 20.5.2015

Helsingin kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä, hoitamatonta maa-aluetta. Koska pysäköintipaikkoja on liian vähän kysyntään nähden, useina päivinä näkee […]
syyskuu 4, 2015

Ponsi Metropolian kampuksen hankesuunnitelmaan, 4.5.2015

Ponsi: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle” Vastaus oli myönteinen, eli opiskelijaterveydenhuollolle varataan tilat Myllypuron kampukselta.
syyskuu 4, 2015

Kysymys kyselytunnille, 5.3.2015

Kaupunginjohtajalle / apulaiskaupunginjohtajalle Helsingin kaupunki on päättänyt myydä omistamiaan, yhdistysten käyttöön luovutettuja tai vuokrattuja kiinteistöjä. Myytäviä kohteita on hyvin erilaisten toimijoiden käytössä. Osa kohteista tuottaa kuluja […]
syyskuu 12, 2014

Aloite kaupunginvaltuustolle vuokra-asuntojen hallinnoinnin keskittämisestä, 23.8.2014

Helsingin kaupunki omistaa ja hallinnoi yhteensä noin 58 000 vuokra-asuntoa. Suurin osa asunnoista, noin 44 000, on valtion tukemia ns. aravavuokra-asuntoja, joiden omistus ja hallinnointi on keskitetty Helsingin […]
maaliskuu 15, 2014

Talousarvioaloite palvelukeskuksesta Laajasaloon, 26.2.2014

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskevan muistion mukaan ikäihmisten hyvinvointia edistävät palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää lähipalveluina, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten […]
tammikuu 24, 2014

Valtuustoaloite palliatiivisesta hoidosta, 27.11.2013

Helsingissä on tavoitteena vähentää kaupunginsairaalan paikkoja ja suunnata resursseja kotihoitoon ja palveluasumiseen. Tämä on oikea suunta, sillä iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautinen hoito on inhimillisintä järjestää akuuttitilanteiden jälkeen […]
lokakuu 9, 2013

Kysymys valtuuston kyselytunnille kotihoidontuen kuntalisästä 9.10.2013

Helsinki kasvaa, kiitos paitsi muuttoliikkeen, myös syntyvyyden nousun. Monet lapsiperheet haluavat jäädä Helsinkiin, vaikka korkeat elinkustannukset aiheuttavatkin haasteen lapsiperheen arkeen. Erityishaasteen aiheuttaa asumisen muuta maata kalliimpi […]
lokakuu 9, 2013

Aloite kaupunginvaltuustolle 25.9.2013

Jollaksessa on kiitettävä verkosto luonnonläheisiä ulkoilupolkuja. Ne ovat mitä parhaimpia reittejä asukkaiden liikuntaan sekä koirien ulkoiluttamiseen. Osasta ulkoilupolkuja kuitenkin puuttuvat roska-astiat täysin. Niitä tarvittaisiin sekä sekajätteille […]