Aloitteet

syyskuu 3, 2016

Kruunusillat-hankkeeseen liittyvät ponnet kaupunginvaltuustossa (3.9.2016)

1) Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta avata siltojen käyttö yöaikaan takseille. Tämä jäi hyväksymättä kaupunginvaltuustossa – vain muutama ääni olisi tarvittu lisää 2) […]
syyskuu 4, 2015

Valtuustoaloite rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista, 17.6.2015

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin (1184/1988) sekä asetukseen (1348/1988) rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Sotainvalidien kuntoutusta annetaan Sotilasvammalain (404/48 muutoksineen) perusteella. Valtiokonttori osoittaa vuosittain rahoituksen veteraanien kuntoutukseen. Kuntoutushakemukset toimitetaan Laakson […]
syyskuu 4, 2015

Valtuustoaloite liityntäpysäköintipaikoista, 20.5.2015

Helsingin kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä, hoitamatonta maa-aluetta. Koska pysäköintipaikkoja on liian vähän kysyntään nähden, useina päivinä näkee […]
syyskuu 4, 2015

Ponsi Metropolian kampuksen hankesuunnitelmaan, 4.5.2015

Ponsi: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle” Vastaus oli myönteinen, eli opiskelijaterveydenhuollolle varataan tilat Myllypuron kampukselta.
syyskuu 4, 2015

Kysymys kyselytunnille, 5.3.2015

Kaupunginjohtajalle / apulaiskaupunginjohtajalle Helsingin kaupunki on päättänyt myydä omistamiaan, yhdistysten käyttöön luovutettuja tai vuokrattuja kiinteistöjä. Myytäviä kohteita on hyvin erilaisten toimijoiden käytössä. Osa kohteista tuottaa kuluja […]
syyskuu 12, 2014

Aloite kaupunginvaltuustolle vuokra-asuntojen hallinnoinnin keskittämisestä, 23.8.2014

Helsingin kaupunki omistaa ja hallinnoi yhteensä noin 58 000 vuokra-asuntoa. Suurin osa asunnoista, noin 44 000, on valtion tukemia ns. aravavuokra-asuntoja, joiden omistus ja hallinnointi on keskitetty Helsingin […]
maaliskuu 15, 2014

Talousarvioaloite palvelukeskuksesta Laajasaloon, 26.2.2014

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton vanhuspalvelulain toimeenpanoa koskevan muistion mukaan ikäihmisten hyvinvointia edistävät palvelut on tarkoituksenmukaista järjestää lähipalveluina, jotta ne olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten […]
tammikuu 24, 2014

Valtuustoaloite palliatiivisesta hoidosta, 27.11.2013

Helsingissä on tavoitteena vähentää kaupunginsairaalan paikkoja ja suunnata resursseja kotihoitoon ja palveluasumiseen. Tämä on oikea suunta, sillä iäkkäiden ihmisten ympärivuorokautinen hoito on inhimillisintä järjestää akuuttitilanteiden jälkeen […]
lokakuu 9, 2013

Kysymys valtuuston kyselytunnille kotihoidontuen kuntalisästä 9.10.2013

Helsinki kasvaa, kiitos paitsi muuttoliikkeen, myös syntyvyyden nousun. Monet lapsiperheet haluavat jäädä Helsinkiin, vaikka korkeat elinkustannukset aiheuttavatkin haasteen lapsiperheen arkeen. Erityishaasteen aiheuttaa asumisen muuta maata kalliimpi […]
lokakuu 9, 2013

Aloite kaupunginvaltuustolle 25.9.2013

Jollaksessa on kiitettävä verkosto luonnonläheisiä ulkoilupolkuja. Ne ovat mitä parhaimpia reittejä asukkaiden liikuntaan sekä koirien ulkoiluttamiseen. Osasta ulkoilupolkuja kuitenkin puuttuvat roska-astiat täysin. Niitä tarvittaisiin sekä sekajätteille […]
huhtikuu 28, 2013

Ponsiehdotus muistisairaiden palvelujen kehittämisestä, 24.4.2013

Helsingin kaupungin strategiaohjelman yhteydessä tein ponsiehdotuksen täydentämään ikäihmisten palveluille asetettuja tavoitteita. Ehdotus meni läpi valtuuston äänestyksessä 52 äänellä. Ponsi: ” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikäihmisten palveluissa kehitetään […]
huhtikuu 7, 2013

Valtuustoaloite omaishoidosta 13.3.2013

Sosiaali- ja terveystoimen sitova tavoite omaishoidon tuen piirissä olevien määrän kasvusta ei toteutunut vuonna 2012. Syyksi ilmoitettiin, että omaishoitajien työ on raskasta ja sitovaa, eikä sitä […]
huhtikuu 7, 2013

Talousarvioaloite kotihoidon palvelusetelistä 27.2.2013

Yksityisissä palvelutaloissa tai senioritaloissa (jotka eivät ole kaupungin ostopalvelua) on ikäihmisille asuntoja, jotka rinnastetaan yksityisasuntoihin ja joihin iäkkäät ihmiset voivat omasta aloitteestaan hakeutua. Yksityisissä palvelutaloissa on […]
lokakuu 12, 2012

Kysymys valtuuston kyselytunnille kaksikielisten perheiden lasten kieliopetuksesta, 12.10.2012

Helsingissä on jonkin verran kaksikielisiä perheitä, joissa toisen vanhemman äidinkieli on joku muu kuin suomi, esim. englanti. Näiden perheiden lapsilla on oikeus saada suomenkielen lisäksi toisen […]
syyskuu 12, 2012

Kysymykseni kaupunginvaltuuston kyselytunnille 12.9.2012

Kaupunginvaltuuston kyselytunti: Koskelan alueen bussiyhteydet HSL:n bussin 55 reittimuutoksen jälkeen on koskelalaisten ja kumpulalaisten vaihdettava kulkuvälinettä matkustaessaan useisiin tärkeisiin käyntikohteisiinsa: Hakaniemeen ostoksille ja muille asioille sekä […]