Helsinki kasvaa, kiitos paitsi muuttoliikkeen, myös syntyvyyden nousun. Monet lapsiperheet haluavat jäädä Helsinkiin, vaikka korkeat elinkustannukset aiheuttavatkin haasteen lapsiperheen arkeen. Erityishaasteen aiheuttaa asumisen muuta maata kalliimpi hinta.

Nyt Helsingissä on kaavailtu lasten kotihoidon tuen kuntalisän poistoa vanhempien lasten osalta varhaiskasvatusviraston budjetin sopeuttamiseksi nykyiseen taloustilanteeseen.

Pienten lasten kotihoidontukeen kajoaminen saattaa olla lyhytnäköistä. Moni perheistä haluaa ja katsoo parhaaksi hoitaa lasta kotona kolmen vuoden ikään saakka. Jos Helsinki-lisä poistetaan, se voi johtaa lasten siirtymiseen nykyistä aikaisemmin kokopäiväiseen päiväkotihoitoon erityisesti pienituloisissa perheissä. Silloin kaupungille aiheutuvat kokonaiskustannukset voivat nousta. Lisäksi osa lapsista menettää mahdollisuuden varhaisina elinvuosina lapsille hyväksi todettuun vanhempien toteuttamaan kotihoitoon.

Valtakunnan hallitus on päättänyt jakaa kotihoidon tuen tasan isien ja äitien kesken. Sittemmin Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt kotihoidon tuen maksamisen siirtämistä kunnilta valtiolle.

Kysynkin:
· Millä tavalla varhaiskasvatusvirastossa aiotaan varmistaa se, ettei Helsinki-lisän poisto johda lasten ja perheiden hyvinvoinnin laskuun ja tuloperustaisiin terveyserojen syntymiseen jo lasten varhaisina elinvuosina?
· Millaisiin laskelmiin kuntalisän poiston säästövaikutus perustuu?
· Millä tavalla mahdolliset vastuiden siirrot kunnilta valtiolle huomioidaan kuntalisän poiston suunnittelussa?