Kaupunginvaltuuston kyselytunti: Koskelan alueen bussiyhteydet

HSL:n bussin 55 reittimuutoksen jälkeen on koskelalaisten ja kumpulalaisten vaihdettava kulkuvälinettä matkustaessaan useisiin tärkeisiin käyntikohteisiinsa: Hakaniemeen ostoksille ja muille asioille sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vaihtoa vaativat matkat myös Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksiin sekä mm. Hietaniemen hautausmaalle. Bussin vaihtaminen saattaa kuulostaa yksikertaiselta ja helpolta, mutta vaikeasti liikkuville tai esim. heikkonäköisille se saattaa olla este liikkeelle uskaltautumiseen. Reittimuutoksen perusteluissa mainittu 500 m:n kävelymatka Koskelasta ja Kumpulasta Hämeentietä kulkevien bussien pysäkeille on myös monille liikuntavammaisille liian pitkä. Lopputuloksena saattaa olla kotiin ja kaikesta yhteiskunnan toiminnasta ulkopuolelle jääminen. Erityisesti tämä koskee niitä henkilöitä, jotka asuvat Koskelan suunnalla mm. sotaveteraanien ja
sotavammaisten asuintaloissa, kehitysvammaisten asumisyksikössä ja invalidien yhdistyksen talossa. Ilmeisesti reittimuutos ei palvele muitakaan alueen matkustajia, koska bussit ajavat lehtitietojen mukaan uudella reitillä usein tyhjinä.

Kysynkin:

  • Miten Helsingin kaupunki aikoo huolehtia Koskelan alueella asuvista vaikeasti liikkuvista ja vammaisista asukkaistaan, jotta he voivat jatkossakin päästä mm. palvelukeskuksiin virkistäytymään ja Hakaniemeen asioilleen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin?

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus Seija Muurisen kysymykseen Koskelan alueen bussiyhteyksistä

Valtuutettu Seija Muurinen tiedustelee Koskelan alueella asuvien vaikeasti liikkuvien ja vammaisten asukkaiden bussiyhteyksistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) teki elokuussa 2012 muutoksia kantakaupungin alueella kulkeviin bussilinjoihin luotettavuuden ja palvelutason parantamiseksi. Muutosten suunnittelussa on tehty yhteistyötä myös kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Latokartanon aluetta palveleva linja 68 siirrettiin Hämeentielle ja Koskelaa palveleva linja 55 Hermannin rantatielle ja Sörnäisten rantatielle. Lisäksi linjan 55 reitti siirrettiin kulkemaan Kruununhaan kautta, jotta Kruununhaan vuorotarjonta ei heikentyisi.

Linja 68 palvelee ainoana keskustayhteytenä huomattavasti suurempaa aluetta kuin linja 55, joten nopeudessa ja vaihdottomissa yhteyksissä on päädytty painottamaan linjaa 68. Latokartanon asukasmäärä kasvaa edelleen, eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yhteyksiä kuin Koskelasta ja Kumpulasta. Suuremman kysynnän takia tiheämmin kulkevan linjan ohjaaminen suoremmalle reitille on myös kustannusten kannalta tehokasta.

Kokonaisuutena muutos parantaa HSL:n tekemien liikennemallitarkastelujen mukaan joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi. Samalla kuitenkin poistui vaihdottomia yhteyksiä. Uusi järjestely tarjoaa valtaosan aiemmista vaihdottomista yhteyksistä jonkin verran pidentyneillä kävelyetäisyyksillä matkan alku- tai loppupäässä. Koskelassa linjan 65A pysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä. Linja 65 A tarjoaa myös vaihdottoman yhteyden Koskelan sairaalalta Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksiin sekä Hakaniemeen.

Vaihtoehtona pidentyneille kävelymatkoille Kustaa Vaasan tiellä on mahdollista vaihtaa samalla pysäkille tiheällä vuorovälillä kulkeviin jatkoyhteyksiin. Marian sairaalalle ja Hietaniemen hautausmaalle pääsee vaihtamalla linjalta 55 raitiolinjalle 8. Osalle asukkaista bussin vaihtaminen jopa samalla pysäkillä on vaikeaa. Erityistarpeita Koskelassa palvelee arkisin päiväsaikaan kutsuohjattu Jouko-linja J60. Linjan palvelualue kattaa Koskelan lisäksi mm. Sörnäisten, Hakaniemen, Pasilan, Vallilan ja Oulunkylän ja reitti muodostuu näillä alueilla täysin asiakkaiden kutsujen perusteella. Matkat tilataan ennakkoon kummassakin päässä lähimmälle pysäkille. HSL:n mukaan bussireittejä tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa, kun raitioliikenne Kalasatamaan alkaa.