Kruunusillat-hankkeeseen liittyvät ponnet kaupunginvaltuustossa (3.9.2016)