1)

Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta avata siltojen käyttö yöaikaan takseille.

  • Tämä jäi hyväksymättä kaupunginvaltuustossa – vain muutama ääni olisi tarvittu lisää

2)

Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta liityntäpysäköintipaikkojen rakentamiseen uuden raitiotiereitin varrelle Laajasalon alueelle.

  • Tämä hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vahvalla enemmistöllä