1) “Terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon siirtoon liitetään koko ympärivuorokautisen hoidon lääkäripalvelujärjestelmän tarkastelu. Tästä tulee valmistella terveyslautakunnalle selvitys mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen alkuvuodesta 2010 yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.” – hyväksyttiin äänin 6  – 1 .

2) ”Sosiaali- ja terveystoimen rakenteiden selkiyttämistä jatketaan vuoden 2010 aikana tekemällä kaupungin strategiassa tarkoitettu sosiaali- ja terveystoimen organisoinnin kokonaistarkastelu.” – hyväksyttiin äänin 7 – 0.

3) ”Potilaiden ja heidän omaistensa sekä henkilöstön informoimiseen kiinnitetään muutosvaiheessa erityistä huomiota.” – hyväksyttiin äänin 6 – 0.

4) ”Terveystoimesta siirtyvän henkilöstön osalta varmistetaan, että he ovat tasavertaisessa asemassa sosiaalitoimen henkilöstön kanssa uutta ympärivuorokautisen hoidon kokonaisuutta muodostettaessa. Uuden organisaation ja johtoryhmän muodostamisessa käytetään tarvittaessa apuna puolueetonta, kaupungin ulkopuolista konsulttia.” – hyväksyttiin äänin 6 – 0.