1) ”Terveyskeskuksessa sovitaan ennen muutoksen toteutumista näytteenoton järjestelyistä niiden potilaiden osalta, joilla on toimintakykyvajauksista johtuen huomattavia vaikeuksia kulkea itsenäisesti uusille näytteenottopaikoille, huomioiden etenkin ne potilaat, joilla on toistuvaa näytteenottotarvetta” (Äänin 7–0 kahden jäsenen pidättyessä äänestyksestä)

2) ”Terveyskeskus seuraa muutokseen liittyen henkilökunnan työkuorman, työnkuvan ja työssä viihtymisen sekä potilaiden läheteohjauksen kehitystä niillä terveysasemilla, joilta laboratoriopalvelut poistuvat ja että tästä tuodaan selvitys mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen lautakunnalle syksyllä 2010” (Äänin 6–0 kolmen jäsenen pidättyessä äänestyksestä)

3) ”Kustannusten säästämiseksi vapautuvista tiloista pyritään pääsemään eroon siltä osin kuin terveyskeskus ei niitä itse tarvitse.” (Äänin 6–1 kahden jäsenen pidättyessä äänestyksestä)