Helsingin kaupungin velvollisuus on järjestää asukkailleen sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon että erikoissairaanhoidon palveluja. Peruspalveluiden tuottamisesta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala (sote-toimiala) ja erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta Helsingille vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Kumpikin taho vastaa itsenäisesti omasta budjetistaan. Tämä sekä henkilöstön tulospalkkauksen kytkeminen Helsingin kaupungin sote-palveluiden budjetissa pysymiseen voi johtaa osa-optimointiin palveluissa ja verorahojen käytössä.

Esim. jos Helsingin kaupungin tuottamiin palveluihin pääsy viivästyy, potilaita ohjautuu helposti kalliisiin päivystys- ym. palveluihin HUS:iin. Samoin asiakkaita saattaa jäädä HUS:n erikoissairaanhoitoon ylimääräiseksi ajaksi Helsingin kaupungin jatkokuntoutuspalveluiden ruuhkautuessa.

Perustason sote-palveluiden ja erikoissairaanhoidon saumaton palveluketju lisäisi kaupunkilaisten hyvinvointia periaatteella ”oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan”.

Esitänkin, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuutta perustaa ”integraatiojohtajan/ integraatiokoordinaattorin” tehtävän kaupunginkansliaan arvioimaan, koordinoimaan ja uudistamaan Helsingin kaupungin kustantamaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta sekä ohjaamaan kaupunkilaisten hoitoa ja budjettivarojen käyttöä entistä tarkoituksenmukaisemmin.