Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen Helsingin kiinteistöjen myyntipolitiikan tarkistamisesta. Aloite sai ilokseni kannatuksia lähes kaikista puolueista.

Aloite 15.1.2020:

”Tein vuonna 2017 aloitteen Aino Ackten 1877 valmistuneen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan puuhuvilan peruskorjauksen kiirehtimisestä ja saattamisesta jälleen alueellisten kulttuuritapahtumien paikaksi. Huvila on jo vuodesta 2011 lähtien odottanut peruskorjausta kosteusvaurioiden vuoksi.

Kaupungin vastauksessa aloitteeseeni todettiin, että Ackten huvila sisältyy niihin kiinteistöihin, joista luovutaan myymällä ne siinä kunnossa kuin ne ovat.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä Ackten huvila voitti kaakkoisen alueen äänestyksen. Kaupunki valmistautuukin nyt tekemään kuntotutkimuksen sekä korjaus- ja rahoitussuunnitelman yhdessä alueen yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Äänestystulos osoittaa, että Ackten huvila on alueen asukkaille tärkeä kulttuuri- ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana.

Esitänkin, että kaupunki tarkistaa kiinteistöjensä myyntipolitiikkaa Aino Ackten ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten osalta, eikä listaa kaikkia erityyppisiä kiinteistöjä samalle myyntilistalle ilman erillistä harkintaa.”