Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan Seniorisäätiön kaupungin omistamista hoivakiinteistöistä Kannelkodin ja Pakilakodin tilat ovat erittäin huonokuntoiset. Ne eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia ikääntyneiden ympärivuorokautiselle hoidolle. Myös Hekan kiinteistöihin kuuluvan Mariankodin tilat ovat ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoitoon sopimattomat.

Huonokuntoisten ja vanhojen rakennusten peruskorjausten sijaan Seniorisäätiön tilakysymys voitaisiin ratkaista esim. kaavoittamalla Pohjois-Haagaan Hopeatien palvelukeskuksen läheisyydessä olevalle alueelle n. 500 paikkainen monipuolinen palvelukeskus, joka korvaisi Kannelkodin ja Pakilakodin sekä Mariankodin huonokuntoiset kiinteistöt.

Entisiä hoivakiinteistöjen tontteja olisi mahdollista kehittää uuteen käyttöön.

Uusi nykyaikainen monipuolinen palvelukeskus mahdollistaisi hyvälaatuiset avo- ja ympärivuorokautiset palvelut alueen ikääntyneille asukkaille sekä mm. alueella sijaitsevan Niemikotisäätiön asukkaille.

Esitämmekin että Helsingin kaupunki käynnistää välittömästi yhdessä Seniorisäätiön kanssa kehittämishankkeen, jolla varmistetaan säätiölle vaatimusten mukaiset tilat ikääntyneiden palveluille ja hoidolle.