Jätin Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen 11.10.2018 kasvavan ikääntyneen väestön hyvinvoinnista huolehtimiseksi:

Helsingissä 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 45 000:sta 74 000:een, ja osuus väestöstä 7 %:sta runsaaseen 10 %:iin. Väestö tosin elää aiempaa pidempään terveenä, mutta 80 ja 85 ikävuodesta eteenpäin toimintakyvyn vajeet yleistyvät ja palveluntarve kasvaa.

Ikääntyneiden arvokkaan ja turvallisen elämän varmistamiseksi tarvitsemme nykyistä systemaattisemman tavan huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja samalla toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisemisestä.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää useiden elämänalojen huomioimista, mm. asuntojen sijoittelua ja esteettömyyttä, liikennejärjestelyjä, liikunta- ja kulttuuripalveluja, ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalvelut jne.

Esitänkin, että kaupungin kaikki toimialat yhdessä laativat ja toteuttavat ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman viimeistään tulevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uuden organisaation käynnistyessä. Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle, on lisäksi luotava toimiva yhteistyö maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.”