Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon. Olen itse vetänyt verkostoa aiemmin THL:ssä, ja pidän tärkeänä, että myös Helsinki kuuluisi verkostoon, johon muut pääkaupunkiseudun ja lukuisat muut kunnat kuuluvat. Yhteisissä tapaamisissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja käydään keskustelua ajankohtaisista haasteista. Kun verkostoon kuuluminen on maksutonta, ei pitäisi olla mitään syytä, miksi Helsinki ei tähän verkostoon liittyisi. Alla aloite:

Suomen Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy.  Tavoitteeseen pyritään kehittämällä verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintamuotoja ja toiminnan arviointia. Pääkaupunkiseudun kunnista Espoo, Vantaa ja Kauniainen kuuluvat verkostoon.

Suomen Terve Kunta -verkosto on perustettu vuonna 1996 ja sen toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Terve Kunta -verkosto toteuttaa WHO:n European Healthy Cities -verkoston ohjelman tavoitteita. Terve Kunta -verkosto toimii myös yhteistyössä Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry:n kanssa.

Esitän, että Helsingin kaupunki liittyy Suomen Terve Kunta -verkostoon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja yhteistyörakenteiden käynnistymisen myötä.