Aloitteet

kesäkuu 10, 2009

Ponsiehdotus iäkkäälle väestölle sopivien asuntojen rakentamista 10.6.2009

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että 45. ja 47. kaupunginosien (Vartiokylä, Mellunkylä, Myllypuro) jatkosuunnittelussa huomioidaan iäkkäälle väestölle sopivien asuntojen rakentaminen ja helppojen kulku- ja liikenneyhteyksien varmistaminen asuinalueelta Kontulan vanhustenkeskukseen.
toukokuu 12, 2009

Kokoomusryhmän lisäedellytykset terveyslautakunnan vuoden 2010 talousarviotekstiin.

Hyväksyessään osaltaan talousarvion vuodelle 2010 terveyslautakunta edellyttää, että: 1) sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen johto yhdessä hoitoketjuylilääkärien kanssa laatii viimeistään syyskuun loppuun mennessä lautakunnalle kuukausittaisen suunnitelman vanhusten palvelujen […]
helmikuu 25, 2009

Talousarvioaloitteet 25.2.2009

Aloite 1. Helsingin kaupungissa on 11 palvelu- ja virkistyskeskusta iäkkäille ihmisille. Näistä vain yksi, Kontulan palvelukeskus, sijaitsee itäisen Helsingin alueella. Eteläisellä alueella keskuksia on 4, pohjoisella […]