Aloitteet

syyskuu 13, 2019

HUS:n ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinta

Helsingin kaupungin velvollisuus on järjestää asukkailleen sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon että erikoissairaanhoidon palveluja. Peruspalveluiden tuottamisesta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala (sote-toimiala) ja erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta […]
kesäkuu 6, 2019

Iso-Roobertinkadun rauhoittaminen todelliseksi kävelykaduksi 5.6.2019

Helsingin Iso Roobertinkatu on merkitty kävelykaduksi. Nyt kuitenkin kadulla harrastetaan runsaasti sinne kuulumatonta yksityisautoilua. Myös ruokalähetit ym. ajavat kadulla, ja osa takseista käyttää sitä myös läpiajoon. […]
kesäkuu 6, 2019

Aloite uudesta monipuolisesta palvelukeskuksesta ikääntyneille 27.3.2019

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan Seniorisäätiön kaupungin omistamista hoivakiinteistöistä Kannelkodin ja Pakilakodin tilat ovat erittäin huonokuntoiset. Ne eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia ikääntyneiden ympärivuorokautiselle hoidolle. Myös Hekan kiinteistöihin […]
marraskuu 17, 2018

Aloite Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon 14.11.2018

Jätin kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen Helsingin liittymisestä Terve Kunta -verkostoon. Olen itse vetänyt verkostoa aiemmin THL:ssä, ja pidän tärkeänä, että myös Helsinki kuuluisi verkostoon, johon muut pääkaupunkiseudun […]
lokakuu 12, 2018

Ponsi kaupungin kiinteistöjen myyntipolitiikasta 10.10.2018

Käsittelimme kaupunginvaltuustossa aloitetta, jossa pyydettiin säilyttämään Laajasalossa sijaitseva Ylistalo asukkaiden käytössä. Koska Ylistalo on nykyään ainoa kokoontumistila saaristomaisen Laajasalon alueella, kannatin aloitetta. Kun Laajasalon alueella on […]
lokakuu 11, 2018

Aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta 10.10.2018

Jätin Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen 11.10.2018 kasvavan ikääntyneen väestön hyvinvoinnista huolehtimiseksi: ”Helsingissä 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 45 000:sta 74 000:een, ja osuus väestöstä […]
kesäkuu 23, 2018

Aloite ja ponsi fresbeegolfradasta

Tein syksyllä 2017 valtuustoaloitteen fresbeegolfradan saamiseksi Laajasaloon (alla). Toivomani alue ei ollut vastauksen mukaan mahdollinen meneillään olevan kaavoituksen ja rajallisen maa-alueen vuoksi. Vastaus perustui täysimittaiseen rataan. […]
tammikuu 20, 2018

Ponsi maksuttoman ehkäisyn päätökseen kaupunginvaltuustossa (16.1.2018)

Helsingissä on jo tähän saakka ollut hyvä käytäntö myöntää kaikille naisille maksutta ensimmäinen pitkävaikutteinen ehkäisyväline kuten kierukka tai ehkäisykapseli tai vaihtoehtoisesti ehkäisypillerit 3 kk:n ajaksi. Myös […]
heinäkuu 3, 2017

Ponsi asumisen ja maankäytön ohjelman seurantaraportin käsittelyssä 17.5.2017

Seuraava ponsi hyväksyttiin äänin 67-13, poissa 5: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että ikääntyneiden asumiseen kiinnitetään huomiota ja hallintokuntien yhteistyötä tehostetaan ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi”
syyskuu 20, 2016

Aloite taksi- ja bussiliikenteestä Kruunusilloilla yöaikaan (20.9.2016)

ALOITE: Kruunusillat-hankkeen hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että reittiä ja siltoja keskustasta Kruunuvuoreen ja Laajasaloon voivat käyttää vain raitiovaunut, pyöräilijät ja jalankulkijat. Silta joudutaan kuitenkin rakentamaan autoliikenteelle soveltuvaksi […]
syyskuu 20, 2016

Kysymys kaupunginvaltuuston kyselytunnille (20.9.2016)

Moni kaupunkilainen on ollut kesän aikana kiukustunut auki kaivetuista kaduista. Hankkeet tuntuvat kestävän pitkään, ja ne aiheuttavat hankaluuksia kulkijoille. Kadunkorjauksetkin ovat kaupunkilaisten palvelua, eikä vastuullisille saisi […]
syyskuu 3, 2016

Kruunusillat-hankkeeseen liittyvät ponnet kaupunginvaltuustossa (3.9.2016)

1) Hyväksyessään Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta avata siltojen käyttö yöaikaan takseille. Tämä jäi hyväksymättä kaupunginvaltuustossa – vain muutama ääni olisi tarvittu lisää 2) […]
syyskuu 4, 2015

Valtuustoaloite rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista, 17.6.2015

Rintamaveteraanien kuntoutus perustuu lakiin (1184/1988) sekä asetukseen (1348/1988) rintamaveteraanien kuntoutuksesta. Sotainvalidien kuntoutusta annetaan Sotilasvammalain (404/48 muutoksineen) perusteella. Valtiokonttori osoittaa vuosittain rahoituksen veteraanien kuntoutukseen. Kuntoutushakemukset toimitetaan Laakson […]
syyskuu 4, 2015

Valtuustoaloite liityntäpysäköintipaikoista, 20.5.2015

Helsingin kaupunginvaltuustolle Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä, hoitamatonta maa-aluetta. Koska pysäköintipaikkoja on liian vähän kysyntään nähden, useina päivinä näkee […]
syyskuu 4, 2015

Ponsi Metropolian kampuksen hankesuunnitelmaan, 4.5.2015

Ponsi: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Metropolian Myllypuron kampukselle varataan riittävät tilat opiskelijaterveydenhoidolle” Vastaus oli myönteinen, eli opiskelijaterveydenhuollolle varataan tilat Myllypuron kampukselta.